De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft groen licht gegeven aan de directe autoverzekering. Concreet betekent dit dat verzekeraars samen een regeling mogen invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen.

Met de komst van de directe verzekering kunnen consumenten straks bij hun eigen verzekeraar terecht bij schade aan hun voertuig wanneer ze alleen een WA-verzekering hebben. Ze moeten dan vaak zelf de schade verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker. In de nieuwe situatie verrekenen verzekeraars de schade onderling.

Aanpassingen in bedrijfsregeling

Het Verbond gaat naar aanleiding van een aantal gesprekken over de nieuwe regeling met de ACM enkele aanpassingen doorvoeren in zijn bedrijfsregeling. Die maken het duidelijk dat de consument zelf kan kiezen. Bovendien zorgt dat ervoor dat nieuwe verzekeraars gemakkelijk kunnen toetreden tot de regeling.

Minder ergernis bij consument

“Schadeverzekeraars openen een nieuwe route voor consumenten met een WA-verzekering om motorrijtuigschade te verhalen”, zegt directeur Mededinging Michiel Denkers van de ACM. “Dit kan gedoe en ergernis bij consumenten verminderen over schade aan hun voertuig die door anderen is toegebracht. Dat juichen we toe.”

Consument houdt vrijheid

De ACM hecht eraan dat consumenten de vrijheid houden om rechtstreeks de schade bij de aansprakelijke verzekeraar te verhalen. “Daarbij kunnen ze zich laten begeleiden door een onafhankelijk adviseur of bemiddelaar. Daarnaast moet deze regeling geen toetredingsdrempel zijn voor nieuwe schadeverzekeraars. Zij moeten eenvoudig, op basis van eerlijke en objectieve criteria, bij deze regeling kunnen aansluiten. Beide punten zijn nu door het Verbond van Verzekeraars opgepakt.”

Schade kan ook worden verhaald bij verzekeraar tegenpartij

De ACM vindt het belangrijk dat de routes om schade te verhalen vindbaar en begaanbaar zijn. Dit betekent dat een verzekeraar bij de schademelding de consument er direct op moet wijzen dat de schade rechtstreeks geclaimd kan worden bij de verzekeraar van de tegenpartij of bij de eigen verzekeraar. Het Verbond vindt keuzevrijheid voor consumenten eveneens een belangrijk uitgangspunt. De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk halverwege 2021 in.