Het Prinsjesdag-voorstel van het kabinet om de overdrachtsbelasting (OVB) voor starters onder de 35 jaar eenmalig te verlagen van 2 naar 0% was goed nieuws voor jonge huizenkopers, maar het is nog onzeker of en hoe het plan in de wet wordt opgenomen. Dat zorgt voor onzekerheid onder starters, die nu een woning willen kopen. NHG roept minister en Kamer daarom op tot duidelijkheid te komen. Ondertussen adviseert NHG starters om de verlaging niet als een zekerheid, maar als een mogelijke meevaller te zien.

NHG-bestuurder Carla Muters (foto): “Wij zetten zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Wij vinden het dan ook positief om jonge huizenkopers te ondersteunen bij de stap naar de woningmarkt. Diverse organisaties presenteren de verlaging van de overdrachtsbelasting echter als een feit, terwijl dit niet het geval is. De uitvoering van de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel is complex en ook over de bijbehorende effecten is nog veel discussie. Zo kan de maatregel mogelijk een prijsopdrijvend effect hebben. De Tweede en daarna Eerste Kamer buigen zich de komende weken nog over het voorstel.”

Geen zekerheid

Muters: “Bij de aankoop van een woning van drie ton zou de aangekondigde verlaging maar liefst 6000 euro schelen. Een flink bedrag, wat van invloed kan zijn op de financieringskeuzes die starters maken. Als de koper geen rekening houdt met dit bedrag en achteraf blijkt dat er toch overdrachtsbelasting moet worden betaald, hangt het van de individuele situatie af of aanvullende financiering mogelijk is. Als dit niet het geval is, dan zal de koper dit bedrag zelf op tafel moeten leggen. Een starter die dit niet kan, zal de koop moeten annuleren. Daar kan een forse boete aan vastzitten van 10% van de koopprijs.”

Snel duidelijkheid

“Wij vinden het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over deze maatregel”, zegt Muters. “Met een belastingverlaging in het vooruitzicht is het logisch dat starters de sleuteloverdracht van een woning naar het nieuwe jaar proberen te verplaatsen. Maar de verlaging is nog niet zeker, want de discussie hierover wordt nog gevoerd. Om financiële tegenvallers te voorkomen zou het daarom goed zijn als starters rekening houden met overdrachtsbelasting van 2%. Zie een verlaging als een mogelijke meevaller, niet als een zekerheid.”

Bron: Carla Muters, Nationale Hypotheek Garantie, InFinance