0570 68 68 68
Mr. H.F. de Boerlaan 32 - Deventer
info@helderdeventer.nl

Veel gestelde vragen

Zoek je een antwoord op je vraag?

We hebben de tien meest gestelde vragen voor je verzameld op deze pagina.

Hoeveel eigen geld heb ik nodig voor als ik een huis wil kopen?

Als je een huis gaat kopen en een hypotheek hypotheek gaat afsluiten dan komen daar een aantal kosten bij kijken. Deze kosten kun je sinds 1-1-2018 niet meer meefinancieren in een hypotheek. Je hebt daarom eigen geld nodig als je een huis gaat kopen. Met hoeveel geld je rekening moet houden, leggen we je hierna graag uit.

Kosten koper

De kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden, worden ook wel kosten koper (k.k.) genoemd. De kosten koper bestaat uit overdrachtsbelasting en notariskosten voor de leveringsakte. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de woningprijs. De notariskosten kunnen sterk verschillen, maar liggen gemiddeld rond de € 750,-.

Andere kosten

Naast de kosten koper zijn er bij de aankoop van een woning nog andere kosten waar je rekening mee moet houden:

 • Makelaarskosten: aan de makelaar betaal je kosten voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis. Deze kosten worden ook wel makelaarscourtage genoemd. De courtage is meestal een percentage van de uiteindelijke (ver)koopprijs.
 • Taxatiekosten: voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is meestal een taxatierapport verplicht. De kosten voor een taxatierapport staan niet vast. De prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar.
 • Bouwkundige keuring: het is verstandig om bij een (oudere) woning altijd een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de woning. Verborgen gebreken komen dan aan het licht. Vaak krijg je een begroting van de kosten van de mogelijke herstelwerkzaamheden. Een bouwkundige keuring kost meestal een paar honderd euro.
 • Kosten NHG (Nationale Hypotheek Garantie): als je een hypotheek afsluit met NHG, dan betaal je eenmalig een provisie van 0,7 procent van de koopsom (in 2020). Daar staan enkele voordelen tegenover. Zo krijg je bijvoorbeeld een lager rentepercentage.
 • Advies en bemiddelingskosten: Je betaalt kosten voor ons hypotheekadvies en het daadwerkelijk afsluiten van de hypotheek en de bijbehorende verzekeringen.

Rekenvoorbeeld

Als je een huis koopt van 250.000 euro met Nationale Hypotheek Garantie, dan moet je rekening houden met onderstaande kosten. Veel van deze kosten zijn een algemene schatting en kunnen in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Je kunt ervoor kiezen een huis te kopen zonder aankoopmakelaar en/of Nationale Hypotheek Garantie: deze kosten kun je dan buiten beschouwing laten.

Kosten koper

Koopsom                                                                           € 250.000,-

2% overdrachtsbelasting over de koopsom         €     5.000,-

Notariskosten akte van levering                               €        750,-

Overige kosten

Makelaarscourtage aankoop                                     €     1.500,-

Notariskosten hypotheekakte                                  €        750,-

Taxatiekosten                                                                  €        680,-

Bouwkundige keuring (richtprijs)                             €        350,-

NHG kosten 0,7% van het hypotheekbedrag      €     1.750,-

Advies- en bemiddelingskosten Helder                 €     2.495,-

Bankgarantiekosten 1% garantiebedrag                €        250,-

Totale kosten                                                                   € 263.525,-

Hypotheek                                                                        € 250.000,-

Benodigd eigen geld                                                      €   13.525,-

Hoe zit het bij een nieuwbouwwoning?

Een nieuw te bouwen woning koop je in de regel ‘vrij op naam’. In dat geval hoef je geen kosten koper (notariskosten en overdrachtsbelasting) te betalen. Wel betaal je rente tijdens de bouw van de woning, een vergoeding die je aan de aannemer van je nieuwbouwwoning betaalt voor zijn gemaakte kosten. De hoogte van de bouwrente is afhankelijk van je aannemer.

Heb je al een huis op het oog? Kijk dan hier of je het kan betalen.

Waar moet ik rekening mee houden als ik een tweede woning wil kopen?

Waar moet ik rekening mee houden als ik een tweede woning wil  kopen?

Wanneer je een hypotheek voor een tweede woning wil afsluiten, moet je rekening houden met een aantal zaken.

Geen hypotheekrenteaftrek

Voor een tweede woning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Ook niet als je de financiering van deze woning via een hypotheek op je hoofdwoning laat lopen. Dit hypotheekdeel wordt als een box 3 lening (consumptieve lening) beschouwd en de rente over dat deel van de lening is om die reden niet fiscaal aftrekbaar. De eventuele huuropbrengsten daarentegen worden niet belast.

Financiering van een tweede woning

Wanneer je een hypotheek wilt nemen op een woning die niet dient als hoofdverblijf zijn er geen hypotheekinstellingen die de aankoop volledig zullen willen financieren. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk een hypotheek op een tweede woning te krijgen, maar naast speciale eisen die aan de woning worden gesteld (het moet bijvoorbeeld van steen zijn gebouwd, op een fundering, en met pannen gedekt) moet je er rekening mee houden dat je ook zélf eigen geld moet inbrengen. Soms geldt er ook nog een opslag op de rente. Daarnaast kan de geldverstrekker bepaalde beperkingen opleggen. Denk bijvoorbeeld aan een uitdrukkelijk verbod op het verhuren van de woning.

Recreatiewoning als hoofdverblijf

Wil je een recreatiewoning kopen en deze als hoofdverblijf gaan bewonen? Houd dan rekening met speciale regels en bepalingen. Een hypotheek afsluiten is namelijk minder eenvoudig dan bij een “normaal” woonhuis. Niet alle banken zijn bereid om een recreatiewoning te financieren, ook al wordt deze als hoofdverblijf gebruikt.

De mogelijkheden van de recreatiewoning permanent te bewonen én de aftrek van de hypotheekrente is niet altijd even vanzelfsprekend. Er zijn gemeenten die een zogenaamd gedoogbeleid voeren en het toelaten dat recreatiewoningen permanent worden bewoond. Andere gemeenten weigeren een dergelijke toestemming. Een door de eigenaar permanent bewoond vakantiehuis kan, op basis van feitelijke omstandigheden als een ‘eigen woning’ in fiscale zin worden aangemerkt. Als dit het geval is, valt de woning in Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Als de hypotheek op recreatiewoning voldoet aan de voorwaarden van een “eigen woning schuld” (starters mogen bijvoorbeeld alleen een annuiteiten- of lineaire  hypotheek afsluiten) dan is de hypotheekrente aftrekbaar.

Wil jij een tweede woning kopen?

Maak een afspraak bij Helder Hypotheek. Onze hypotheekadviseur vertelt je meer over de financiering van een tweede huis.

 • We vertellen alles wat je moet weten als je een tweede woning wilt kopen
 • We zoeken uit óf en hoe je een tweede woning kunt financieren
 • We adviseren je over hypotheken en risico’s

Het eerste gesprek is voor onze rekening.

Ik wil mijn huis verbouwen. Wat zijn hier de financieringsmogelijkheden voor?

Ik wil mijn huis verbouwen. Wat zijn hier de financieringsmogelijkheden voor?

Wil je niet verhuizen maar je eigen huis opknappen of vergroten, dan ligt een verbouwing voor de hand. Daar moet je natuurlijk wel de middelen voor hebben. Extra hypotheek voor verbouwing nodig? Je kunt een verbouwing op een aantal manieren financieren. Onderstaand vind je een aantal mogelijkheden.

Wil je meer weten, dan is het handig om een afspraak met een hypotheekadvisuer van ons te maken. Hij vertelt je meer over je mogelijkheden.

 • Spaargeld

Bij een kleine verbouwing kun je je spaargeld inzetten. Als je bijvoorbeeld meer dan 30.000 euro hebt gespaard, betaal je vermogensrendementsheffing. In dat geval kan het voordeliger zijn om je spaargeld (gedeeltelijk) te gebruiken.

 • Klein bedrag

Heb je een klein bedrag nodig voor je verbouwing, dan kan een persoonlijke lening een (goedkope) oplossing zijn. Deze kan ook via ons worden aangevraagd. Het voordeel is dat er geen bijkomende kosten zijn. Geen taxatekosten of advies- en bemiddelingskosten en ook geen notariskosten.

 • Extra hypotheek voor verbouwing

Je kunt overwegen om een (grote) verbouwing met een extra hypotheek te financieren. Heb je een  hogere hypotheekinschrijving in je huidige hypotheek, dan kun je je huidige lening (zonder notariskosten) erhogen. Onze adviseurs nemen standaard waar mogelijk een 50.000 euro hogere inschrijving bij het afsluiten van een hypotheek.

 • Tweede hypotheek

Bekijk ook eens de opties voor een tweede hypotheek. Een extra lening op hetzelfde onderpand, maar wel volgens de nieuwe hypotheekregels. Zo’n lening los je dan volledig annuïtair of lineair af.

 • Woningverbetering en NHG

Bij een verbouwingsfinanciering kun je ook recht hebben op NHG. Hier moet dan sprake zijn van ‘kwaliteitsverbetering’, ofwel herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning.

Btw-tarief van 21 procent voor verbouwing en renovatie

Voor verbouwingen en renovaties geldt het btw-tarief van 21 procent. Dit percentage is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan je huis ouder dan twee jaar. Denk aan:

 • het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning;
 • de aanleg en onderhoud van de tuin;
 • het ontwerpen en laten maken van bouwtekeningen door een architectenbureau, mits het bureau de renovatie van uw woning begeleidt.

Het verhoogde tarief geldt voor de arbeidskosten.

Uitzonderingen
Niet alle werkzaamheden vallen onder het btw-tarief van 21 procent. Er zijn uitzonderingen. Voor de onderstaande werkzaamheden voor woningen ouder dan 2 jaar geldt het btw-tarief van 9 procent:

 • schilderwerk: voor zowel materiaal- als arbeidskosten;
 • energiebesparende isolatiematerialen: alleen voor arbeidskosten;
 • plaatsen isolatieglas: alleen voor arbeidskosten.

Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Denk aan de juiste verzekeringen

Vergeet ook zeker niet om je even te verdiepen in welke verzekeringen handig zijn om af te sluiten. Bepaalde verzekeraars bieden een Bouwverzekering aan. Je bent dan verzekerd tegen diefstal van bouwmaterialen en schade – zelfs als je zelf de veroorzaker bent en ook als je een aannemer inhuurt.  Onze verzekeringsadviseur kan je hier meer over vertellen.

Extra hypotheek voor verbouwing nodig?

Laat je dan vakkundig adviseren, want er is veel meer mogelijk dan je denkt. Kom langs bij Helder Hypotheek.

 • We brengen je financiële mogelijkheden in kaart
 • We kijken naar je hele verbouwtraject
 • We adviseren je over hypotheken en risico’s

Maak dan nu een afspraak en kom langs voor onafhankelijk advies

Kan ik een hypotheek afsluiten als ik geen vast contract heb?

Kan ik een hypotheek afsluiten als ik geen vast contract heb?

Ook als je geen vast contract hebt, zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek. Wat die mogelijkheden zijn, hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie. Welk dienstverband je hebt speelt hierbij een belangrijke rol. Je inkomen is immers nodig om de hoogte van de hypotheek te kunnen bepalen.

 • Een tijdelijk contract in loondienst, met intentieverklaring

Heb je een contract voor bepaalde tijd maar kom je wel in aanmerking voor een vast contract? Dan kan je aan je werkgever een intentieverklaring vragen. In de intentieverklaring staat dat als je blijft functioneren zoals je nu doet en de omstandigheden van het bedrijf niet veranderen je volgende contract een vast contract wordt. Voor het bepalen van je inkomen wordt dan gewoon gekeken naar je huidige inkomen.

 • Flexwerkers via een uitzendbureau

Als je een flexwerker bent, kun je gebruik maken van een perspectiefverklaring om een hypotheek aan te vragen. Er wordt dan gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van jou als flexwerker om een inkomen te vergaren. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar je toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit. Dit geeft de hypotheekverstrekker het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring.

Een perspectiefverklaring mag alleen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is te raadplegen op www.perspectiefverklaring.nl. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij je werkzaam bent. De intercedent kan je vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt.

 • Een tijdelijk contract in loondienst, zonder intentieverklaring

De zogenaamde inkomensbepaling loondienst is een methode waarbij huizenkopers in loondienst bij de hypotheekaanvraag gebruik maken van het UWV Verzekeringsbericht in plaats van de werkgeversverklaring. Het UWV Verzekeringsbericht is een digitaal document met het loon- en werkgeversverleden dat te downloaden is via mijnuwv.nl. Door hier zorgvuldig ontwikkelde beleids- en rekenregels op toe te passen, bereken je het maximale inkomen dat kan worden gebruikt voor de berekening van het toetsinkomen: Inkomensbepaling Loondienst. Een werkgeversverklaring en intentieverklaring wordt hiermee overbodig. Steeds meer hypotheekverstrekkers, NHG en leveranciers van adviessoftware omarmen Inkomensbepaling Loondienst. Dit is positief voor het gemak en de snelheid waarmee een hypotheek kan worden aangevraagd.

Naast Inkomensbepaling Loondienst kun je als flexwerker of oproepkracht ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. Er wordt dan gekeken naar jouw arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar. Zo worden je kansen op een hypotheek vergroot.

Meer informatie over een hypotheek afsluiten zonder een vast contract? Neem contact op met een van onze adviseurs; zij vertellen je er graag meer over.

Kan ik met een BKR-registratie een hypotheek afsluiten en een huis kopen?

Kan ik met een BKR-registratie een hypotheek afsluiten en een huis kopen?

Welke invloed heeft een BKR-registratie op het verkrijgen van een hypotheek en het kopen van een huis? Wanneer sta je eigenlijk geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

Je bent bekend bij het BKR bij het afsluiten van:

 • een krediet (kredietlimiet betaalrekening, doorlopende krediet, creditcard) vanaf € 250;
 • een contract met een financiële verplichting (bijvoorbeeld een mobiel abonnement, uitgestelde betaling).

De kredietverstrekker geeft de gegevens door aan het BKR.

Positieve of negatieve registratie

Veel mensen staan positief bij het BKR geregistreerd. Een registratie bij het BKR hoeft namelijk niet te betekenen dat je betalingsproblemen hebt.

Bij een positieve melding in het BKR-register, dan zou het verkrijgen van een hypotheek en het kopen van een huis geen probleem moeten opleveren.

Heb je wel een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen, dan krijg je een negatieve registratie bij het BKR en een achterstandscodering. Dit heeft tot gevolg dat het de eerste 5 jaar heel moeilijk is om een hypotheek af te sluiten.

Soorten BKR-registraties

Er bestaat een aantal soorten BKR-registraties.

 • A-codering

Heb je onverhoopt een achterstand op je lening, dan krijg je in het BKR-register een A-codering, oftewel een achterstand. Je hebt bijvoorbeeld (herhaaldelijk) een termijnbedrag niet voldaan. De A-codering krijg je bij een betalingsachterstand van ongeveer drie maanden. Door deze code kan het lastiger worden om een hypotheek af te sluiten en een huis te kopen.

 • H-codering, een herstelde codering

Als er een A- (achterstand) of A1-codering is en die is hersteld, krijg je een H-code. Je betalingsachterstand is hersteld. Een enkele geldverstrekker bekijkt of ze alsnog een hypotheek voor je willen verstrekken zodat je een huis kunt kopen.

Bijzonderheidscoderingen

Naast de A- en H-coderingen bestaan er ook bijzonderheidscoderingen. Onderstaand vind je de coderingen.

 • Code SH: je hebt een oplopende schuld.
 • Code 1: er is een regeling getroffen zodat je het krediet of de lening kunt af betalen.
 • Code 2: je moet nog steeds een bedrag afbetalen aan de schuldeiser.
 • Code 3: er is minimaal 250 euro betaald om de schuld af te lossen.
 • Code 4: de schuldenaar is niet te vinden.
 • Code 5: dit is een tijdelijke code wat aangeeft dat je een tijdelijke preventieve betaalregeling hebt getroffen. Is de betalingsachterstand afbetaald, dan verdwijnt deze code.

Bij deze zwaardere BKR-coderingen, is geen enkele geldverstrekker bereid om een hypotheek te verstrekken. Je komt pas in aanmerking als je je schuld volledig hebt afgelost en de melding uit het BKR is verdwenen. Het uit de BKR halen gebeurt vijf jaar na de volledige aflossing.

Het hangt dus helemaal van de soort codering af of er een hypotheek mogelijk is of niet. Onze hypotheekadviseur vertelt je er meer over. Maak een afspraak.

BKR-registratie en NHG

Heb je in het verleden een hypotheek met NHG afgesloten en je verkoopt vervolgens je huis met verlies? Dan ontstaat er een restschuld en meldt de geldverstrekker je bij het BKR. Omdat je een NHG-hypotheek hebt, betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden de restschuld aan de geldverstrekker. Het verlies bij woningverkoop wordt zo kwijtgescholden, je hebt geen restschuld meer maar je krijgt wel altijd een registratie bij het BKR. Mocht je weer een huis kopen, dan kun je in ieder geval een hypotheek met NHG afsluiten. Let op: niet elke geldverstrekker is NHG volgend.

Als NHG het verlies bij woningverkoop niet kwijtscheldt, dan houd je een restschuld over en komt het verlies voor jouw rekening. Ga je deze restschuld afbetalen waarvoor je een lening afsluit en dus een financiële verplichting aangaat, dan krijg je een notering bij het BKR.

Wat zijn de kosten voor advies en bemiddeling bij Helder Hypotheek?

Wat zijn de kosten voor advies en bemiddeling bij Helder Hypotheek­?

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je ons betaalt voor onze dienstverlening. Daarover zijn we helder en duidelijk.

Het eerste gesprek is voor onze rekening. Hieraan zijn dus geen kosten verbonden. Tijdens dit intakegesprek krijg je inzicht in de stappen die nodig zijn om je plannen te realiseren en hoe wij je daarbij kunnen adviseren en helpen.

De hypotheekadviseur informeert je vervolgens over de bijbehorende kosten voor de vervolgstappen. Voor ons advies en onze bemiddeling betaal je ons eenmalig een bedrag. De hoogte van dit bedrag hangt af van het soort dienstverlening dat we verlenen. Ben je een starter, een doorstromer of ben je zelfstandig. In onze tarievenkaart staan al onze tarieven vermeld.

Afhankelijk van je exacte vraag en je persoonlijke situatie kan een ander bedrag gelden. De adviseur informeert je tijdig op welk moment je met welke kosten te maken krijgt. Dat bedrag wordt vermeld in de opdracht tot dienstverlening. Tot het moment dat we de opdracht tot dienstverlening overeengekomen zijn, zijn de gesprekken voor rekening van Helder Hypotheek.

Ik heb een Wajong-uitkering, kan ik met dit inkomen toch een hypotheek afsluiten?

Ik heb een wajong-uitkering. Kan ik met dit inkomen toch een hypotheek afsluiten?

Met een Wajong-uitkering is het in principe mogelijk om een hypotheek aan te vragen. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van je gehele persoonlijke situatie en van de soort Wajong-uitkering.

Mogelijkheden bij verschillende soorten Wajong-uitkeringen

Er zijn drie soorten Wajong-uitkeringen:

 1. Oude Wajong (instromers van vóór 1 januari 2010),

Als je voor 1 januari 2010 een Wajong-uitkering hebt gekregen, word je tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 beoordeeld op arbeidsvermogen.

 • Als je een verklaring die is afgegeven na 1 januari 2015 kunt overleggen waaruit blijkt dat er geen sprake is van arbeidsvermogen, dan bedraagt de Wajong-uitkering maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Het inkomen uit deze uitkering mag als blijvend worden beschouwd.
 • Als je nog geen recente beoordeling van na 1 januari hebt, mag je 70% van het wettelijk minimiumloon als blijvend inkomen gebruiken bij de aanvraag van een hypotheek.
 1. Nieuwe Wajong (instromers van 2010 tot en met 2014),

Nieuwe Wajong-uitkeringen zijn op te splitsen in drie categorieën:

 • Inkomensregeling: Aanvragers met deze uitkering ontvangen een Wajong-uitkering van maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Het inkomen uit deze uitkering mag als blijvend worden beschouwd.
 • Werkregeling: Aanvragers met deze uitkering ontvangen per 1 januari 2018 een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Het inkomen uit deze uitkering mag tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon als blijvend worden beschouwd.
 • Studieregeling: dit is een studietoeslag. Je kunt deze toeslag niet gebruiken als inkomen om een hypotheek financieren.
 1. Wajong 2015 (instromers vanaf 1 januari 2015).

Met deze uitkering ontvang je een Wajong-uitkering van maximaal 75% van het wettelijk minimumloon. Het inkomen uit deze uitkering mag als blijvend worden beschouwd.

4. Aanpassingen Wajong 2020 en 2021

In 2020 en 2021 vinden er een aantal aanpassingen plaats in de Wajong regelgeving. Door de aanpassingen zullen Wajongers die gaan werken er qua inkomsten op vooruit gaan. Ook moeten Wajongers onderwijs kunnen volgen naast hun uitkering, zonder er op achteruit te gaan. De nieuwe regels zijn bedoeld om jonggehandicapten te stimuleren om met een opleiding sterker op de arbeidsmarkt te starten.

De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan per 2021 in.

Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van Helder Hypotheek.

Hoe kan ik een woning kopen in het buitenland?

Hoe kan ik een woning kopen in het buitenland?

Voor het financieren van een woning in het buitenland bij een Nederlandse hypotheekverstrekker, zijn de mogelijkheden beperkt.

Normaal gesproken wordt een hypotheek verstrekt met een Nederlandse woning als onderpand. Voldoe je op de één of ander manier niet aan je verplichtingen, dan kan de hypotheekverstrekker aanspraak maken op het onderpand en de woning eventueel zelfs bij executie verkopen. Ligt het onderpand in het buitenland, dan is dat voor de hypotheekverstrekker veel lastiger. Je krijgt dan te maken met allerlei ingewikkelde internationale juridische regels.

Frankrijk, Duitsland en België

Door afwijkende regelgeving in de verschillende Europese landen zijn er alleen concrete mogelijkheden voor een hypotheek bij woningen in Frankrijk, Duitsland en België. Inmiddels zijn zelfs die mogelijkheden beperkt.

Alleen aan klanten waarin men een groot financieel vertrouwen heeft, willen sommige hypotheekverstrekkers nog wel eens een lening verstrekken voor de financiering van een woning in het buitenland. Ook als de hypotheekverstrekker een vestiging heeft in het land waarin jouw toekomstige huis zich bevindt, wil men je soms wel accepteren. De buitenlandse vestiging kan dan zicht houden op het eventuele financiële risico dat men loopt. Je kunt hiervoor het beste direct contact opnemen met de hypotheekverstrekker.

Is het mogelijk om met een uitkering een hypotheek af te sluiten?

Is het mogelijk om met een uitkering een hypotheek af te sluiten?

Heb jij of heeft je partner een (gedeeltelijke) uitkering, dan kan het lastiger zijn om een hypotheek te verkrijgen. In het algemeen willen hypotheekverstrekkers zekerheid. Zij hebben dus een duidelijke voorkeur voor klanten met een arbeidsinkomen uit een vast dienstverband. Wijk je hiervan af, bijvoorbeeld omdat je zelfstandige bent of een uitkering ontvangt, dan word je niet zonder meer geaccepteerd.

Heb je een uitkering uit hoofde van de WIA in de vorm van de IVA en/of ANW, dan zijn er nog wel mogelijkheden. Alle andere vormen van uitkering, waaronder de WIA in de vorm van de WGA, leveren over het algemeen onoverkomelijke problemen op.

Het probleem bij een sociale uitkering is dat deze normaal gesproken niet vast of gegarandeerd is. Recent zijn veel sociale voorzieningen behoorlijk versoberd, wat de situatie er ook niet beter op heeft gemaakt.

In sommige situaties van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is er sprake van een min of meer gegarandeerde uitkering. Deze kan dan gezien worden als vast inkomen. In bijna alle andere gevallen zal de uitkering niet of maar gedeeltelijk worden meegenomen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Toch betekent het niet automatisch dat je nooit in aanmerking kunt komen voor een hypotheek als je een uitkering ontvangt. Heeft je een partner een eigen arbeidsinkomen, of heb je voldoende eigen middelen, dan kan dat de zaak vereenvoudigen.

Kijk samen met een adviseur van Helder Hypotheek wat je mogelijkheden zijn. Maak snel een afspraak.

Kan ik een hypotheek krijgen op een recreatiewoning?

Kan ik een hypotheek krijgen voor een recreatiewoning?

Het komt steeds vaker voor dat mensen een recreatiewoning als hoofdverblijf willen gebruiken. Anderen willen een recreatiewoning kopen als tweede woning. Bij het financieren van zo’n woning moet je met verschillende aspecten rekening houden.

Geen hypotheekrenteaftrek

Voor een recreatiewoning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Ook niet als je de financiering van dit huis via de hypotheek op je hoofdwoning laat lopen. Dit hypotheekdeel wordt als consumptieve lening beschouwd en de rente over dat deel van de lening is om die reden niet aftrekbaar. De eventuele huuropbrengsten daarentegen zijn niet belast.

Geen volledige financiering

Er zijn maar weinig hypotheekverstrekkers die een recreatiewoning volledig willen financieren. Over het algemeen zijn recreatiewoningen minder courant dan “gewone” woningen.
Ook het beleid ten aanzien van recreatiewoningen van de betreffende gemeente speelt een rol. Heeft de gemeente niet schriftelijk bevestigd dat de recreatiewoning permanent mag worden bewoond, dan wordt financiering van de woning moeilijk.

In de praktijk komt het er op neer dat je een groot deel van de woning met eigen geld moet financieren. En dat je maar kunt kiezen uit enkele hypotheekverstrekkers, met alle beperkingen die daarbij horen.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je ook zélf eigen geld moet inbrengen. Het vakantiehuis moet bijvoorbeeld van steen zijn gebouwd, op een fundering, en met pannen gedekt.

Soms geldt er ook nog een opslag op de hypotheekrente. Daarnaast kan de hypotheekverstrekker bepaalde beperkingen opleggen. Zo kan er een uitdrukkelijk verbod op het verhuren van de recreatiewoning van toepassing.

Wil je meer weten over het kopen van een recreatiewoning? Maak een afspraak bij Helder Hypotheek. Onze hypotheekadviseur vertelt je meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Ruim 40 jaar kiezen mensen voor Helder Hypotheek

benieuwd waarom?