Het effect van een verbeterd energielabel op de waarde van de woning is fors toegenomen. Gemiddeld gaat het om een waardevermeerdering van 7,2% in vergelijking met dezelfde woning met het oude label. Dit blijkt uit een analyse van NVM-dochter brainbay.

De analyse laat zien dat vanaf eind 2021 de factor duurzaamheid in de verkoopprijs van woningen een steeds grotere rol speelt. “We zien de waardevermeerdering bij een labelsprong in die periode langzaam toenemen. De afgelopen twee kwartalen zet de trend van waardevermeerdering versterkt door. De woningmarkt koelt af, waardoor de koper meer woningkeuze én meer tijd in het aankoopproces heeft. Dit leidt ertoe dat er nog kritischer wordt gekeken naar het energielabel en algehele duurzaamheid van de woning. Een woning die een sprong maakt van label G naar label C kent in het 1e kwartaal van 2023 een gemiddelde waardevermeerdering van 8,3%. Vorig kwartaal was dat nog 6,9%. Een ander voorbeeld is de sprong van label C naar label A. De woning wordt gemiddeld 5,4% meer waard, dat was 4,5%.”

Uiteraard zijn er ook flinke kosten verbonden aan het verbeteren van de woning van label C naar A. Deze kosten zijn in deze uitkomsten nog niet meegenomen.

Provinciale verschillen

Er bestaan grote verschillen tussen provincies met betrekking tot de meerwaarde van een verbeterd energielabel. Soms zijn de verschillen wel meer dan twee keer zo groot. In de provincie Groningen stijgt de woningwaarde het meest. Een labelsprong van A naar C levert daar in het 1e kwartaal van 2023 een waardestijging van 8,7% op. Ook in Friesland en Limburg is de waardestijging erg groot. De kleinste waardestijgingen worden waargenomen in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Er spelen volgens de onderzoekers meerdere oorzaken mee bij deze verschillen. Allereerst verschilt de woningvoorraad per provincie. Maar wat ook meespeelt is de staat van de woningmarkt. In de provincies Groningen, Friesland en Limburg is de woningmarkt gemiddeld gezien ruimer dan in andere provincies. Dat geeft kopers meer keuze en meer tijd om een weloverwogen keuze te maken.

Indicatie waardevermeerdering

Onlangs is brainbay een samenwerking aangegaan met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Dat is onder andere actief op het thema klimaat en energie en ondersteunt verbeterjehuis.nl. Via deze website kunnen consumenten alles terugvinden over energiebesparing en het verduurzamen van de woning. Brainbay gaat RVO voor hun beleidsontwikkeling voorzien van informatie rond de ontwikkeling van de woningwaarde in combinatie met verduurzaming van de woning.

Ook wordt de verwachte waardeontwikkeling van een individuele woning op basis van een pakket gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen getoond op verbeterjehuis.nl. “Met de woningwaarde-module kunnen we woningeigenaren op verbeterjehuis.nl niet alleen inzicht geven in de besparingen, maar ook een indicatie geven van de waardevermeerdering na het nemen van verduurzamingsmaatregelen”, aldus Mies Verkuijlen, projectleider RVO.

Bron: Infinance