In juli 2021 is de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) gestart. Sinds april 2023 is ook voor campers en motoren de DSA van start gegaan. De bedrijfsregeling is hierop aangepast.

Vóór de introductie van de DSA was het verhalen van schade in sommige gevallen een actie waar de eigen verzekeraar zich niet mee bemoeide. Verzekerden moesten zelf de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen en ervoor zorgen dat de schade verhaald werd. Het zijn vaak ingewikkelde acties die vragen om kennis van zaken.

Door de DSA kunnen verzekerden met een WA- of een WA + beperkt casco verzekering verhaalbare schades direct claimen bij hun eigen verzekeraar. De eigen verzekeraar zorgt er daarna voor dat, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de aansprakelijke of de verzekeraar van de aansprakelijke de schadelasten betaalt.

Campers en motoren
Voor campers en motoren geldt de DSA sinds 1 april 2023. Ook voor deze motorvoertuigen is de manier van schadeafhandeling van toegevoegde waarde. Uiterlijk 1 oktober 2023 bieden alle verzekeraars DSA voor campers en motoren aan.

Wanneer kan DSA worden toegepast?
Er is een aantal voorwaarden vastgelegd waaraan moet worden voldaan om DSA toe te kunnen passen. Vier belangrijke voorwaarden zijn:

  • Er heeft een botsing plaatsgevonden tussen twee motorrijtuigen met een Nederlands kenteken.
  • Beide auto’s zijn verzekerd bij een aan DSA deelnemende verzekeraar.
  • De aansprakelijkheid van de tegenpartij staat geheel of gedeeltelijk vast.
  • Er is geen sprake van letsel of overlijden door het ongeval

Een ongeval met een motor gaat vaak gepaard met letselschade. In dat geval is DSA dus niet mogelijk. De verzekerde is niet verplicht om gebruik te maken van DSA en kan ervoor kiezen om toch zelf naar te tegenpartij te gaan of gebruik te maken van de rechtsbijstandverzekering.

Pilot
In november 2022 is er een pilot gestart met twee verzekeraars: Unigarant en ZLM. Deze twee verzekeraars handelen WA-schades van brommers en scooters af onder de in DSA gestelde voorwaarden met hun eigen WA-verzekerden. DSA voor brommers en scooters is dus (nog) niet officieel opgenomen in de bedrijfsregeling.

Bronnen:

Verbond van Verzekeraars – DSA Uitgebreid
Verbond van Verzekeraars – Bedrijfsregeling DSA

Dukers en Baelemans