Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen de plannen van het kabinet om de werelddekking in de zorgverzekering af te schaffen. Nederlanders die straks buiten Europa reizen zijn dan niet meer via hun basisverzekering verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg, tenzij zij vallen onder één van de uitzonderingen.

Het kabinet rekent met de plannen op een besparing van 60 miljoen euro; dat zou neerkomen op 2 euro minder zorgpremie per verzekerde per jaar, aldus ZN.

Twijfels
De zorgverzekeraars hebben grote twijfels of de besparing in de praktijk wel kan worden gehaald. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland:  “De wetswijziging is niet in het belang van verzekerden. Door de verschillende uitzonderingen kan het voor sommige Nederlanders ingewikkelder en wellicht ook moeilijker worden om zich te verzekeren voor medische zorg buiten Europa. We verwachten dat de complexe regels in de nieuwe wet leiden tot meer bureaucratie en extra kosten.”.
Overigens is er pas een werelddekking sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Sindsdien is iedere Nederlander (ongeacht inkomen, leeftijd of gezondheid) verzekerd van dezelfde medisch noodzakelijk zorg; zowel in Nederland als in het buitenland.

Afschaffen
Het kabinet wil deze werelddekking nu dus afschaffen, maar maakt tegelijk ook uitzonderingen voor sommige groepen. Mensen die voor werk naar het buitenland reizen blijven bijvoorbeeld wel via hun basisverzekering verzekerd. Ook blijft zorg in bepaalde verdragslanden vergoed via de basisverzekering. De zorgverzekeraars verwachten dat deze ingewikkelde regels leiden tot meer bureaucratie en maken zich zorgen over de kans dat onderverzekering, fouten en fraude toenemen.