Zorgverzekeraars gaan in november bij elke nieuwe basispolis een zogeheten zorgverzekeringskaart verstrekken. Daarmee moeten verzekerden helder en eenduidig informatie krijgen over de belangrijkste polisvoorwaarden.

Op de kaart staat onder meer informatie over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling. Voor huisarts, medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuizen, hulpmiddelen en wijkverpleging wordt informatie vermeld over contractering, vergoeding en keuzevrijheid. Bij naturapolissen en combinatiepolissen wordt een link gegeven naar de webpagina van de zorgverzekeraar met het overzicht welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd; op de kaart zelf wordt de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg toegelicht.

Vergelijkingshulp
Behalve meer inzicht geven in de polisvoorwaarden moet de informatiekaart ook helpen bij het vergelijken van verzekeringen, zegt Zorgverzekeraars Nederland: “De zorgverzekeringskaart helpt dan bij het makkelijker vinden van een passende basisverzekering. Zorgverzekeraars gebruiken hetzelfde format voor de zorgverzekeringskaart. Dat wil zeggen dat de indeling van de rubrieken en vormgeving gelijk is, en dat ze gestandaardiseerde teksten gebruiken. Vanzelfsprekend wordt wel onderscheid gemaakt in naturaverzekeringen, combinatieverzekeringen of restitutieverzekeringen.” Bij het samenstellen van de kaart is advies ingewonnen bij de Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond. De informatiekaart moet in ieder geval beschikbaar worden gesteld in de vorm van een pdf op de site van de zorgverzekeraar.
Sinds 1 januari bieden veel schade- en levensverzekeraars al een verzekeringskaart met informatie over producten.