Voor de eigenaar-bewoner die niet de financiële ruimte heeft om een lening af te sluiten voor woningverduurzaming heeft het Nationale Warmtefonds een speciale leenregeling. Het maximale leenbedrag voor deze renteloze lening is nu verhoogd van 5.000 naar 10.000 euro.

Met deze verhoging kunnen mensen met een lager inkomen toch hun huis op een verantwoorde manier verduurzamen, zo redeneert de overheid. De speciale leenregeling is behalve rentevrij, de eerste vijf jaar ook aflossingsvrij. Na die vijf jaar wordt eenmalig de draagkracht getoetst. Alleen bij voldoende draagkracht gaat de woningeigenaar een maandelijkse aflossing betalen.

Meer eigenaren lenen rentevrij

Het is een van de zaken die zijn of worden aangepast bij het Nationaal Warmtefonds Door een extra investering van het Rijk betalen VvE’s bijvoorbeeld nu 1,5% minder rente voor een nieuwe lening bij het Nationaal Warmtefonds. Door het verzamelinkomen te verhogen tot 60.000 euro (dit was 45.014 euro) hoeft een grotere groep eigenaar-bewoners geen rente over hun lening bij het Warmtefonds te betalen en tot slot gaan ook de maximale leenbedragen omhoog. Een particulier die voorheen maximaal 25.000 euro kon lenen, kan nu maximaal 27.000 euro lenen. De indexatie is ook van toepassing op de maximale leenbedragen voor VvE’s en voor mensen die voor een maximum aan energiebesparende maatregelen gaan met een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP / ZEP+).

Met deze maatregelen versnelt het Nationaal Warmtefonds in samenwerking met het Rijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving en wordt tegelijkertijd op onderdelen een ongelijk speelveld gecreëerd met ‘gratis geld’ voor een steeds grotere groep woningeigenaren.

Meer weten? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak met een van onze financieel adviseurs!
0570-686822 of mail naar hypotheek@helderdeventer.nl

 

Bron: Infinance, Nationaal Warmtefonds