WOZ-korting.nl

In de media is veel geschreven over de veel te hoge WOZ-waardes en de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken.

Als u een eigenwoning bezit heeft u recent de WOZ-beschikking 2013 (OZB-aanslag)  van uw gemeente ontvangen. Aan de hand van uw WOZ-waarde worden diverse belastingen berekend, waaronder:

–         Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
–         Successierecht (erfbelasting)
–         Waterschapsbelasting

In vele gevallen is de WOZ-waarde te hoog. Hierdoor betaalt u vaak teveel  belasting.

Helder Hypotheek.nl wil u daarom graag attenderen op de volgende mogelijkheid:
Op de website WOZ-korting kunt u eenvoudig en kosteloos bezwaar maken.  Door professionele ondersteuning van juristen is de slagingskans erg groot. In de praktijk blijkt in veel gevallen een besparing mogelijk van meer dan €400 euro per jaar.