Het Waarborgfonds Motorverkeer keerde in 2017 een schadebedrag uit van € 62,4 miljoen. Dat is iets minder dan een jaar eerder (€ 63 miljoen). Speerpunten voor komend jaar zijn het terugdringen van het aantal kansloze en onterechte claims en een onderzoek naar doorrijdende 50-plussers. Zij zijn oververtegenwoordigd onder de groep doorrijders na een ongeval met letsel.

Waarborgfonds Motorverkeer bindt strijd aan met ‘kansloze winkelwagenclaims’

Het percentage claims dat het Waarborgfonds Motorverkeer toewijst, is al een aantal jaren stabiel. Wel zijn er grote verschillen per categorie. Bij schade aan het wegmeubilair ligt het toewijzingspercentage al een paar jaar boven de 90%. Bij personenschade kwam dit in 2017 voor het eerst boven de 60% uit, parkeerschaden schommelen rond de 70%.

Winkelwagens

Ingrid Visscher, directeur van de Vereende, de uitvoerder van de taken van het waarborgfonds, wil komende maanden kijken hoe het aantal kansloze claims kan worden teruggebracht. “Dit zijn claims waarbij de schade niet door een motorrijtuig veroorzaakt is, bijvoorbeeld door een winkelwagentje of een fiets. Voor dit soort schades is het Waarborgfonds niet opgericht. Als het ons lukt deze claims fors terug te brengen dan kan het toewijzingspercentage verder stijgen.”

Kleefolie

Ook onterechte en frauduleuze claims liggen onder een vergrootglas. Afgelopen jaar is het fonds gestart met een test met kleefolie (Spurfix). Daarmee kan worden vastgesteld of bij een autoschade ook verfsporen van een andere auto zijn achtergebleven. Het waarborgfonds gebruikt het als extra hulpmiddel om vast te stellen of de schade inderdaad is toegebracht door een ander voertuig. Volgens het fonds zijn de eerste ervaringen met de kleefolie positief.

Doorrijders

Ander aandachtspunt voor het fonds is de doorrijdende 50-plusser. Uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat in 26,3% van de geregistreerde ongevallen met letsel waarbij de veroorzaker doorrijdt, dit een 50-plusser is. Een verklaring hiervoor is er niet en het waarborgfonds wil er graag nader onderzoek naar. Onder 18- tot 24-jarigen ligt het percentage doorrijders op 22,9%.

In totaal werden in 2017 46.549 claims ingediend. Daarvan had de overgrote meerderheid, 44.743, betrekking op doorrijders. In 1.417 gevallen ging het om onverzekerde voertuigen, 264 keer was er sprake van schade door een gestolen voertuig en 105 schades werden veroorzaakt door gemoedsbezwaarden.