Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar zijn nieuwe interessante mogelijkheden ontwikkeld die aantrekkelijk kunnen zijn voor onze klanten. In de nieuwe NHG normen, die ingaan op 1 januari 2018, zijn deze innovaties opgenomen. Hierdoor sluit NHG nog beter aan op klant- en marktwensen.

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving hebben wij op voor u op een rij gezet:

 • Gemiddelde koopsom en kostengrenzen
  Vanaf 1 januari 2018 stijgt de kostengrens naar € 265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 280.900.
 • Borgtochtprovisie
  De NHG borgtochtprovisie blijft jammer genoeg gehandhaafd op 1% van de lening.
 • Overlijdensrisicoverzekering vervalt
  Tot nu toe was een overlijdensrisicoverzekering verplicht voor het meerdere dat geleend werd boven de 80% van de waarde van de woning. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018. Als reden geeft NHG aan dat het voor kwetsbare doelgroepen nu ook mogelijk is om voor NHG in aanmerking te komen. Wij houden zelf altijd rekening met de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 • Verbeteren individuele klantsituatie
  Om de situatie van de individuele klant te verbeteren, is het in 2018 mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten. Betere leningcondities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiële) situatie verbetert.
 • Overname van NHG door nieuwe geldverstrekker
  Een klant kan een NHG-lening met behoud van borgtocht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Wel blijft de resterende looptijd van toepassing. De borgtochtprovisie bij oversluiten van NHG naar NHG blijft € 1,-.
 • Wijziging of vervanging lening
  In 2018 mogen geldverstrekkers opbouwproducten zoals een spaar- of beleggingshypotheek omzetten als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie.
 • Overgangsregeling vervalt
  Dit jaar is er geen wettelijke overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018. Indien datum bindend aanbod in 2018 is, moet worden voldaan aan de nieuwe NHG normen van 2018
 • Restschuldfinanciering
  Per 31 december 2017 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de financiering van restschulden, die zijn ontstaan bij het verkopen van woningen na die datum. Dit betekent dat financieringen voor restschulden ontstaan na 31 december 2017 onder Box 3 komen te vervallen. Desondanks is NHG mogelijk bij restschulden, aangezien hier nog steeds veel behoefte aan is.