Het aantal auto-inbraken daalde in 2019 met 9,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werden er 48.499 inbraken geregistreerd. Meer dan de helft daarvan, 53 procent, vond plaats in vijftien gemeenten. Er zijn grote regionale verschillen: Zeeland kende een forse daling, Groningen juist een flinke toename.

De meeste auto-inbraken in absolute aantallen vonden in 2019 plaats in de vier grote steden, met Amsterdam (6.376 inbraken) als koploper. De grote vier vormen samen met Eindhoven, Nijmegen, Breda, Den Bosch, Amersfoort, Arnhem, Tilburg, Haarlem, Almere, Schiedam en Nieuwegein de vijftien gemeenten die goed zijn voor 53 procent van de diefstallen uit auto’s.

Veel regionale verschillen in inbraakmonitor

De cijfers komen uit de auto-inbraakmonitor van Independer. Die geeft per gemeente het verschil in auto-inbraken weer tussen 2018 en 2019. De vijf gemeenten met de sterkste stijging van het aantal openbrekingen zijn Rotterdam, Lelystad, Gooise Meren, Groningen en Schiedam.

Toename noordelijke provincies

De monitor laat ook op provinciaal niveau behoorlijke regionale verschillen zien. Alleen in de noordelijke drie provincies steeg het aantal inbraken. In Groningen met 21 procent het hardst. Friesland en Drenthe volgen met respectievelijk 4 en 2 procent.

Zeeland had de sterkste afname met 35 procent minder auto-inbraken dan in 2018. In absolute aantallen is Zuid-Holland koploper. Een jaar eerder was dat nog Noord-Holland.