Uit recent onderzoek door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zij vinden zo’n verzekering veelal te duur. Een kwart van de zelfstandigen heeft geen pensioenvoorziening getroffen. Ook daar is de meest genoemde reden dat zij het niet kunnen betalen. De FNV noemt de cijfers ‘zorgwekkend’.

Race naar beneden

Vicevoorzitter Mariëtte Patijn van de vakbond FNV: “De race naar beneden heeft ook onder zelfstandigen hard toegeslagen”. Volgens Patijn hebben zzp’ers de laatste jaren flink moeten inleveren. FNV wil dat zelfstandigen hogere tarieven krijgen, met daarbovenop de kosten van arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen.

Zzp’ers wel positiever

Uit de cijfers blijkt wel dat zzp’ers vaker positief zijn over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Toch bestempelt nog altijd minder dan de helft (47%) de financiële situatie van de onderneming als goed tot zeer goed. Bijna een kwart van de kleine zelfstandigen geeft aan er financieel matig tot slecht voor te staan. Bijna twee derde van de zzp’ers geeft aan in beperkte mate (tot 40% van de omzet) afhankelijk te zijn van één klant. Circa 12% haalt 60 tot 90% van de inkomsten bij één opdrachtgever en ruim 8% is vrijwel volledig afhankelijk van één afnemer. Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen

Jongere en oudere zzp’ers minst vaak verzekerd

Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wel gaat het om kleine groepen: in 2015 was 3% van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4% 65 jaar of ouder. Ruim de helft van de zzp’ers was 45 tot 65 jaar (52%) en 41% was tussen de 25 en 45 jaar. Van deze leeftijdsgroepen had iets meer dan een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Oudere zzp’ers investeren weer meer in eigen sociale zekerheid

De groep zzp’ers van 25 tot 45 jaar had vanaf 2011 steeds minder vaak een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of een lijfrente. Ook in 2015 daalde het aandeel met een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog bij deze groep. Oudere zzp’ers van 45 tot 65 jaar hadden in 2015 voor het eerst in jaren weer vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering, terwijl het aandeel met een lijfrenteverzekering stabiliseerde.

Aansprakelijkheid

Uit een ander recent onderzoek, verricht door ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer, blijkt dat 69 procent van de zzp’ers zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal zzp’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55% toegenomen