Bestuurders van wie het rijbewijs is verlopen blijven gewoon verzekerd als ze hun rijbewijs als gevolg van de coronacrisis niet hebben kunnen verlengen. Verzekeraars doen mee aan de zogeheten coulanceregeling die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat het verlopen van de documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis en dat de coulanceregeling niet van toepassing is voor bestuurders met een rijbewijs dat maar voor één of drie jaar geldig is in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Hier gaat het voornamelijk om mensen die vanwege een medische aandoening jaarlijks of om de drie jaar een medische keuring moeten ondergaan. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid.

Coulance geldt tot 1 juni

“Er geldt een coulance voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020”, meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.”