Aftrek hypotheekrente

Het kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. Op dit moment geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 zal de afbouw versneld worden uitgevoerd. Voor het jaar 2020 zal een aftrekbeperking van 4,5% gelden ten opzichte van het dan geldende hoogste
tarief van 50,5% (oftewel aftrekbaar tegen 46%). De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal
aftrektarief
kosten
eigen woning
49,5% 49,0 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%