De uitwerking van de verplichte zzp’ers-AOV nadert voltooiing. De vreemde eend in de bijt van het pensioenakkoord wordt soberder dan wat werknemers ontvagen, de uitkering zal maximaal 1.650 uur bruto bedragen. Dat meldt het FD op basis van bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen tussen de sociale partners.

Verplichte zzp’ers-AOV komt eraan: maximale uitkering wordt minimumloon

De krant zag stukken in waarin werd gesproken over een inkomensafhankelijke premie met een maximum van 200 euro bruto per maand. Bedoeld om de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalbaar te houden. De uitkering zal om dezelfde reden niet hoger zijn dan het minimumloon.

Keuze in wachttijd

De hoogte van de premie wordt volgens het FD afhankelijk van de gekozen wachttijd. Zelfstandigen kunnen straks kiezen uit een half jaar, een jaar of twee jaar wachttijd. Wie niet kiest krijgt standaard een jaar.Lees ookSteeds meer zelfstandigen dekken AO-risico in broodfonds

Bonden schikken in

Volgens het FD gaan de vakbonden de uitwerking deze week voorleggen aan hun achterban, om het mogelijk volgende week al te presenteren aan minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. De bonden hadden aanvankelijk ingezet op een AOV die gelijkwaardig is aan die van werknemers, maar zzp’ers en werkgevers vonden dat te duur.

Vrijstelling met eigen polis

Als de verplichte AOV er komt, zal die waarschijnlijk pas in 2024 worden ingevoerd. De uitvoering ligt net als met de WIA bij het UWV. Om aan de wensen van de zzp’organisaties tegemoet te komen, krijgen zelfstandigen die al een verzekering hebben of er liever zelf een afsluiten, vrijstelling van de verplichte AOV. Die verzekering moet dan wel minstens gelijkwaardig zijn aan de UWV-variant.