Het wordt vanaf volgende maand mogelijk om een vermissing van het reisdocument elektronisch te melden.

Dat kan tot op heden alleen persoonlijk aan de balie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het is echter belangrijk dat een vermist paspoort snel wordt opgenomen in de nationale en internationale registers als ongeldig, zodat fraude kan worden voorkomen. Doordat dit niet meer in persoon gemeld hoeft te worden, wordt een drempel weggenomen om vermissing snel door te geven aan de gemeente.”