Verlenging Keurmerk Financiële Dienstverlening  

Rodenburg Financieel Adviseurs in APELDOORN mag na de positieve uitkomst van de periodieke herbeoordeling op 13 oktober 201 0 het Keurmerk Financiële Dienstverlening blijven voeren. Op 07 oktober 1999 is het Keurmerk van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening voor het eerst aan Rodenburg Financieel Adviseurs toegekend.

De Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening is, mede op initiatief van de Vereniging Eigen Huis en enkele organisaties van hypotheekbemiddelaars, in 1998 als Keurmerk Hypotheek Bemiddeling opgericht. Doordat specialistische hypotheekadvieskantoren zich steeds meer ontwikkelen tot “aIl­finance” kantoren en door de komst van de Wet op het financieel toezicht, is het werkterrein van het Keurmerk verbreed tot alle vormen van financiële dienstverlening. Hierdoor vallen alle Wft activiteiten zoals verzekeren, hypotheken, consumptieve financieringen en dergelijke onder het toezicht van het Keurmerk. Het Keurmerk wil in het woud van adviseurs en bemiddelaars meer duidelijkheid brengen . Een kantoor dat het Keurmerk Financiële Dienstverlening mag voeren, geeft de klant meer zekerheid over de kwaliteit van een (financieel) advies en over alle daarmee samenhangende andere producten. Elk Keurmerkkantoor moet goed opgeleide adviseurs in dienst hebben, die zich aan strenge voorschriften moeten houden om tot het uiteindelijke advies te komen. Het advies dat aan de klant wordt voorgelegd , moet een duidelijk overzicht geven van de wensen van de klant en van de wijze waarop die wensen kunnen worden vervuld. In het advies worden verscheidene producten van verschillende aanbieders meegenomen en vergeleken. Aan de hand daarvan, en na een zorgvuldige inventarisatie van de wensen en eisen van een klant, komt uiteindelijk het advies tot stand. Door die brede keuze is de onafhankelijkheid van het advies gewaarborgd en kan de klant kiezen voor de optie die het best bij hem of haar past. Regelmatig worden Keurmerkkantoren door onafhankelijke deskundigen van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening bezocht om de kwaliteit van hun dienstverlening te beoordelen. Aan de hand van de rapportage over het bedrijfsbezoek wordt bepaald of een kantoor mag doorgaan met het Keurmerk. “Ik vind het erg belangrijk dat mijn kantoor toestemming heeft gekregen het Keurmerk te voeren. Op deze manier zie je bevestigd , wat je elke dag nastreeft voor je klanten: integer, betrouwbaar en onafhankelijk advies”. Aldus de trotse heer Ruesink.