De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

MoneyView heeft voor haar jaarlijkse special over autoverzekeringen uitgezocht wat de premiegevolgen zijn als de dekking van een verzekering wordt verlaagd.
Verlagen van de dekking van volledig casco (VC) naar beperkt casco (BC) levert een gemiddelde premiebesparing op van 46 procent, bijna een halvering. “Veel verzekeraars verlagen ook al de premie van de VC dekking naarmate de auto ouder wordt, maar niet allemaal en niet in gelijke mate als de waarde van de auto daalt. Dat laatste is ook verklaarbaar, aangezien een reparatie doorgaans hetzelfde zal kosten, ongeacht de leeftijd van de auto. Met het overstappen naar een BC dekking verliest de verzekerde recht op een vergoeding van schade aan de eigen voertuig bij een ongeval, van de weg raken, parkeerschade en vandalisme. Dat zijn de meest voorkomende schades.”
Overstappen van een beperkt casco-dekking naar een wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA) levert doorgaans een premiebesparing op van rond de 20 procent. Daar staat wel tegenover dat schade aan het eigen voertuig helemaal niet meer gedekt is, waaronder de veel voorkomende ruitschade.
MoneyView: “Of het verlies van deze dekkingen opweegt tegen de premiebesparing is een individuele afweging; heeft de verzekerde financiële ruimte om een dergelijke schade op te vangen en/of is hij bereid dat risico te nemen. Vaak hebben ook wat oudere auto´s nog een aanzienlijke dagwaarde, wat een wat hogere dekking dan gebruikelijk gezien de leeftijd van de auto kan rechtvaardigen.”