Verkopen met een fors verlies… na regen komt zonneschijn!

Wat 10 jaar geleden ondenkbaar was is nu aan de orde van de dag. Huizen worden met een flink verlies verkocht. Soms ingegeven door leuke gebeurtenissen zoals een gezinsuitbreiding. Vaak door minder leuke zaken zoals ontslag, arbeidsongeschiktheid en het verbreken van een relatie. Door de kredietcrisis staan veel huizen “onder water”. Hiermee wordt bedoeld dat de hypotheek die op het onderpand rust, groter is dan de verkoopwaarde. Heel veel huiseigenaars willen hun huis wel verkopen maar willen niet met de prijs zakken omdat ze dan nog meer onder water” komen te staan. Over de restschuld die overblijft maakt iedereen zich grote zorgen. Niemand weet precies hoe het na de verkoop verder moet. Geeft de bank überhaupt wel een akkoord om het onderpand te verkopen terwijl er een grote restantschuld overblijft.

In een aantal stappen geef ik uitleg hoe een verkoop met verlies werkt.

  1. Op tijd een afspraak maken met een adviseur om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
  2. Betaal de hypotheeklasten tot het einde op tijd en zorg ervoor dat er géén achterstanden ontstaan.
  3. Als er een definitief bod komt op het huis dan vraagt de bank ter verificatie altijd een taxatierapport van een makelaar die niet bij de koop- of verkoop betrokken is.
  4. Als het bod door de bank als reëel wordt ervaren, en dat is over het algemeen als het bod hoger ligt dan de getaxeerde executiewaarde van het pand, dan volgt er een akkoord.
  5. Als er sprake is van NHG kan de restschuld worden kwijtgescholden door de stichting. De verkoop dient wel ten gevolge van verkoop door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en verbreken relatie te zijn.
  6. Zonder NHG gaan we eerst kijken welke mogelijkheden een commerciële bank heeft. Met andere woorden, kan het tekort herfinanciert worden door middel van een doorlopend krediet of een persoonlijke lening.
  7. Als dat niet lukt of de restantschuld is te hoog, bijvoorbeeld € 80.000,-, dan gaan we samen met u en de bank of incassobureau kijken op welke manier de restschuld terugbetaald kan worden. Vaak bieden banken een veel voordeligere rente dan de rente op een doorlopend krediet. Ik had laatst een klant met eerder genoemde restschuld die een hypotheekrente had van 4,5%. Op basis van die rente ging de bank akkoord met een plan om met € 600,- per maand de schuld in 15 jaar terug te betalen. Extra aflossen mocht altijd en boetevrij!
  8. Aan de basis van ieder terug betalingsplan ligt een gedegen en goed onderbouwd financieel budgetteringsplan aan ten grondslag. Het heeft geen zin om een afspraak te maken met een bank die al na een paar maanden herzien moet worden.
     

Schuldhulpverlening 

Het is voor velen een nachtmerrie om terecht te komen in de schuldhulpverlening. Het is in de meeste gevallen helemaal niet nodig om hier gebruik van te maken. Het inkomen is meestal voldoende om een prima schuldregeling te treffen met de bank of incassobureau.

Loonbeslag

Als een bank wordt geconfronteerd met een restschuld na de verkoop van de woning, dan geven zij de vordering meestal direct uit handen aan een incassobureau. Als u gewoon meewerkt aan een oplossing dan hoeft u niet bang te zijn dat er gelijk een loonbeslag op uw inkomen wordt gelegd.  Daar is niemand bij gebaat.

Zorgen

Ik begrijp dat u na het lezen van dit artikel nog met veel vragen blijft zitten. Schroom niet om contact met mij op te nemen. Het artikel was voornamelijk bedoeld om een aantal zorgen weg te nemen. Omdat de meesten geen flauw idee hebben hoe een bank met een “verkoop met verlies”omgaat heb ik hier geprobeerd duidelijkheid over te verschaffen. Zonder de problematiek te bagatelliseren wil ik graag eindigen met de koptekst: ”Na regen komt zonneschijn”.

Rob Schouten