Verbouwing 100% meefinancieren met NHG kan nog steeds!

Sinds de invoering van de nieuwe gedragscode hypothecaire financieringen op 1 augustus is het bij alle Nederlandse geldverstrekkers niet meer mogelijk om een verbouwing mee te financieren volgens de NHG regels. De algemene regel luidt dat maximaal de marktwaarde ná verbouwing plus 4 % plus de overdrachtsbelasting geleend kan worden. Een voorbeeld.

Koopsom:                                                                  € 200.000,-

Overdrachtsbelasting 2%:                                             €   4.000,-

Verbouwing:                                                               €  30.000,-

Marktwaarde voor verbouwing:                                      € 200.000,-

Marktwaarde ma verbouwing:                                        € 215.000,-

Benodigde hypotheek  :

            Koopsom                    € 200.000,-

            Overdrachtsbelasting     €   4.000,-

            Verbouwingskosten      €   30.000,-

            Akte van levering         €      650,-

            NHG                           €   1.326,-

            Taxatiekosten              €     514,-               

            Bankgarantie                €     290,-

            Bemiddelingskosten     €     3.500,-

            Hypotheekakte            €       720,-

            Totale hypotheek         € 241.000,-

Maximale hypotheek op basis van het onderpand:
Marktwaarde na verbouwing € 215.000,- plus 4% = € 223.600,- plus overdrachtsbelasting
 € 4.000,- = totaal € 227.600,-. Benodigd eigen geld: € 241.000,- minus € 227.600,- = € 13.400,-

NHG-regels bij buitenlandse bank wel mogelijk

Gelukkig is het voor buitenlandse banken wel mogelijk om de NHG-regels toe te passen. We hebben een bank gevonden die zondermeer de verbouwing voor 100% mee kan financieren met NHG. Daar is de maximale hypotheek: de koopsom plus verbouwing plus 8%!
Oftewel: € 200.000,- plus € 30.000.- plus 8% = € 248.400,-. Dit betekent dat de alle kosten met NHG gefinancierd kunnen worden en er dus geen eigen geld nodig is. Uiteraard dient het inkomen en alle andere voorwaarden aan de NHG-regels te voldoen. In dit geval is de maximale hypotheek maximaal het bedrag van € 241.000,-.

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor, 0570-686868.