Een schuld gesloten voor het huwelijk leidt niet meer tot aansprakelijkheid van de nieuwe partner.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. Als er geen huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt geldt voortaan standaard dat alles wat vóór het huwelijk is opgebouwd geen gezamenlijk eigendom wordt, maar privévermogen blijft. Hetzelfde geldt voor erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen.

Tót 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen
Wanneer partners voor hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen huwelijkse voorwaarden op laten stellen geldt tot 1 januari 2018 de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die vóór en tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor een schenking of een erfenis, behalve als er een uitsluitingsclausule is opgemaakt. Als partners scheiden moeten ze álle bezittingen en álle schulden door de helft verdelen.

Op huwelijken die gesloten zijn voor 1 januari 2018 blijven deze regels van toepassing.

Vanáf 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen
Voor partners die trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) op of ná 1 januari 2018 en daarbij geen huwelijkse voorwaarden op laten maken, geldt voortaan de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd privévermogen blijven. Ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen, blijven privévermogen. Daarvoor is geen uitsluitingsclausule meer nodig. Alle andere bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gezamenlijk eigendom.

Bewijslast
Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen of schulden privévermogen zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke bezittingen toch tot het gezamenlijke vermogen gerekend.

Afwijken van wettelijke beperkte gemeenschap van goederen
Als partners na 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en niet willen dat de nieuwe regels op hen van toepassing zijn, dan moeten ze huwelijkse voorwaarden opstellen. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet. Alleen komt er nu een nieuwe vorm van huwelijkse voorwaarden bij: de algehele gemeenschap van goederen zoals die tot 2018 wettelijk geldt.