Aanpassing kostengrens Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Per 1 januari 2017 zijn er twee kostengrenzen van toepassing. Uitgaand van de gemiddelde koopsom bedraagt de NHG kostengrens voor

  1. woningen zonder energiebesparende voorzieningen € 247.450 (Gemiddelde koopsom € 245.000 vermeerderd met 101%);
  2. woningen met energiebesparende voorzieningen € 259.700 (Gemiddelde koopsom € 245.000 vermeerderd met 106%).