Meer hypotheek voor tweeverdieners in 2016

Goed nieuws voor de tweeverdieners. Jullie kunnen vanaf 2016 een hogere hypotheek krijgen in vergelijking met een jaar eerder.

Goed nieuws voor tweeverdieners

Tenminste, dat is het advies dat het Nibud onlangs in het rapport Financieringslastnormen heeft gegeven en heeft voorgelegd aan de Tweede kamer. In dit adviesrapport stelt het Nibud dat tweeverdieners maximaal 22.000 euro meer hypotheek kunnen krijgen. Goed nieuws voor de tweeverdieners dus. Minder goed nieuws is er voor alleenstaanden en gezinnen met één inkomen. Zij kunnen in 2016 minder lenen ten opzichte van 2015.

Minder lenen voor eenverdieners

Hoe het komt dat de maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt, heeft te maken met het aandeel van het laagste inkomen in de totale berekening voor het bepalen van de hypotheek. Waar vorige jaar het laagste inkomen nog voor een derde meetelde in de berekening, telt dit inkomen nu voor de helft mee. Heeft u als tweeverdiener een hoog inkomen, dan kunt u tot wel 6 procent meer hypotheek ontvangen. Tweeverdieners met een laag inkomen kunnen met deze nieuwe norm juist minder lenen. Ook voor eenverdieners houdt de nieuwe norm in dat zij minder kunnen lenen. Zowel de eenverdieners met een hoog als eenverdieners met een laag inkomen gaan erop achteruit. Het hardst worden de eenverdieners met een inkomen van ongeveer 30.000 euro getroffen. Zij gaan er het meest op achteruit.

Wees voorbereid op tegenslag

Door de dip die de huizenmarkt heeft gekend – en waar we nu heel langzaam uit krabbelen – zijn de normen de laatste jaren behoorlijk aangescherpt. Veel huizenbezitters hebben in het verleden een te hoge hypotheek gekregen, waardoor zij in de problemen zijn geraakt. Door de nieuwe norm worden deze problemen zoveel mogelijk voorkomen in het geval van tegenslag. Waarbij het altijd belangrijk is voor uzelf te bepalen hoeveel hypotheeklasten u per maand kunt en wilt hebben om nog leuk te kunnen leven, niet hoeveel u maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Zodra u die norm voor uzelf bepaalt, weet u zeker dat u de hypotheek gewoon kunt betalen, ook op momenten dat het even wat minder gaat.