Transparantie leidt tot shake-out

De roep om openheid en transparantie van diverse consumentenorganisaties zoals ‘Vereniging Eigen Huis’ heeft inmiddels geleid tot een shake-out bij diverse hypotheekadviseurs. Waar wij al jarenlang zaken doen met het klantbelang voorop, waren en zijn  er ook adviseurs die adviseren met hun eigenbelang voorop. Gedreven door de torenhoge provisies en bonussen, snoepreisjes en een salaris dat vaak was opgebouwd uit een minimum basissalaris met daar bovenop een variabel deel. Hoe meer hypotheken er werden gesloten, hoe hoger het salaris. Het was heel hard nodig dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan deze werkwijze een einde maakte.  Hierdoor konden veel adviseurs hun kwaliteit van dienstverlening niet meer “met droge ogen” verkopen en vielen door de mand. De nieuwe werkwijze eist bovendien veel kennis van de markt en alle klantgegevens moeten goed worden vastgelegd. Ieder advies moet herleidbaar zijn. Ook na een paar jaar moet het duidelijk zijn waarom de adviseur voor een bepaalde constructie heeft gekozen.

Oude provisieregeling

De gemiddelde consument had ook geen flauw idee wat een hypotheekadviseur aan provisie kreeg. Een voorbeeld: ING Spaarhypotheek van € 300.000,-, klant betaalt 1% afsluitkosten aan ING. De provisie voor de hypotheekadviseur: € 8.460,- + € 1.200,- bonus (Als er veel hypotheken bij, in dit geval, ING werden afgesloten). Totaal dus
 € 9.660,-! Het merendeel van de klanten maakte deze hoge beloning niet uit want ze betaalden het toch niet? Althans in hun beleving. Er werd niet naar gevraagd en er werd door adviseur niet over gepraat. Natuurlijk betaalde de klant die provisie wel. Die hoge provisie werd betaald door een renteopslag van 0,2% gedurende de hele looptijd van de hypotheek. In dit voorbeeld betaalt de klant 0,2% van € 300.000 =  € 600,- x 30 jaar = € 18.000,-!

Nieuwe provisieregeling

De provisie moet transparant worden gemaakt. In normaal Nederlands: de adviseur moet duidelijk en voorafgaand aan het advies vertellen hoeveel provisie hij van de bank ontvangt. Niet alleen in procenten maar gewoon in keiharde euro’s. De provisie in eerder genoemd voorbeeld is nog steeds € 8.460,- maar de bonus krijgt hij niet meer. Gelukkig is er nog wel heel veel mogelijk om de prijs van het advies te verlagen.

De adviseur kan de provisie helemaal ten goede laten komen aan de klant door zijn provisie in te ruilen voor een rentekorting. Als de klant een 10 jaar vaste rente heeft van 4,85 dan kan deze rente voor de eerste 10 jaar verlaagd worden naar 4,5%. Dat levert een voordeel op van € 10.500,- in 10 jaar. Daarnaast betaalt de klant 1% afsluitprovisie aan de bank en een vergoeding voor de hypotheekadviseur. Een andere mogelijkheid is om de provisie voor de adviseur te gebruiken om géén afsluitkosten aan de bank te betalen en daarnaast nog een rentekorting van 0,2% gedurende de eerste 10 jaar te krijgen. Daarnaast zal de adviseur zijn advieskosten rechtstreeks in rekening brengen.

Transparant maar ingewikkeld

Er zijn veel adviseurs die 1% afsluitprovisie rechtstreeks door de klant laten betalen en daarnaast ook nog eens provisie van de bank krijgen. In bovengenoemd voorbeeld betaald de klant dan € 3.000,- rechtstreeks aan de adviseur en de adviseur krijgt van de bank ook nog eens € 3.276,- provisie én gedurende 10 jaar, jaarlijks € 218,40 (€ 2.184,-). In totaal ontvangt de adviseur dan € 3.000,- + € 3.276,- + € 2.184,- =
€ 8.460,-.

Transparantie zoals de AFM dat graag ziet

Wij werken met netto producten. Dat zijn producten waar geen provisie ons in verwerkt zijn. Een hypotheekadvies kost bij ons ca. € 3.000,-. Ook is betaling in de vorm van een uurtarief mogelijk. Een adviesuur kost € 125,-. De klant betaalt waar mogelijk geen afsluitkosten aan de bank. Verder maakt ons de hoogte van de hypotheek niet uit. De uren welke wij aan het advies besteden blijven in veel gevallen hetzelfde. Dat is pas transparant werken! Zo zijn wij echt úw adviseur. Super onafhankelijk met het klantbelang voorop. Wat een mooi vak hebben wij!