Een woning die in de verkoop staat en op grond van de Leegstandswet tijdelijk wordt verhuurd gaat fiscaal gezien naar box 3. Onder bepaalde voorwaarden kan de woning terugkeren naar box 1. In een eerder artikel (Pas op met tijdelijke verhuur heb ik er op gewezen dat dit mogelijk tot fiscale problemen kan leiden. Dit artikel is een vervolg hierop.

Probleem!

Op grond van de Leegstandswet dient een huurovereenkomst minimaal voor 6 maanden te worden verstrekt. Huizeneigenaren die nu een woning tijdelijk willen verhuren, hebben daardoor een huurovereenkomst die tot na 1 januari 2014 doorloopt. Zonder een verlenging van de Minister, zal de woning definitief in box 3 blijven, ook als de huurder nadien vertrekt. Dit kan grote fiscale gevolgen hebben voor de huiseigenaar die tijdelijk zijn lasten dacht te kunnen verlagen door zijn/haar woning tijdelijk te verhuren.

Belastingdienst

De reactie van de Belastingdienst op mijn vraag of er een verlenging van de crisismaatregel komt, was als volgt: “… op dit moment is geen zicht op verlenging van de tijdelijke maatregel met betrekking tot de herleving van hypotheekrenteaftrek van de voormalige eigen woning na verhuur.”

Wat zijn de gevolgen?

Door de tijdelijke verhuur van de leeg te koop staande woning, is de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld verhuisd van Box 1 naar Box 3. Wanneer de verhuur voor 1 januari 2014 wordt beëindigd verhuist de woning en de eigenwoningschuld weer van Box 3 naar Box 1 en is de eigenwoningschuldrente weer aftrekbaar tot einde van de reguliere verhuisregeling.

Maar wat als de verhuur ook nog ná 1 januari 2014 voortduurt?

Als de verhuur van de woning ook na 1 januari 2014 wordt voortgezet dan blijft de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld in Box 3 en kan niet meer terug naar Box 1. Tevens dient men dan ook rekening te houden met de bijleenregeling, want op dat moment is er sprake van een fictieve vervreemding en zal de eventuele overwaarden worden toegevoegd aan het vervreemdingssaldo.

De adviseurs van Helder Hypotheek zijn u graag behulpzaam met al uw vragen omtrent dit onderwerp. Bel 0570-686822.