In dit artikel leg ik uit wat de consequenties zijn van een studieschuld als je later een eigen huis wil kopen.

Ik krijg vaak vragen in de trant van:”Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek? Ik heb al heel veel afgelost. Waarom kijken de hypotheekverstrekkers dan naar mijn oorspronkelijke studieschuld?”.

Dat komt omdat hypotheekverstrekkers een inschatting maken van wat je per maand kwijt bent aan het terugbetalen van jouw studieschuld. Ze kijken niet naar wat je al hebt afgelost. Dat is niet eerlijk en de minister is bezig om hier verandering in aan te brengen.

Een studieschuld bij DUO heeft een annuïtaire aflossing. Dat wil zeggen dat je tijdens de hele looptijd elke maand eenzelfde bedrag betaalt. Voor de maandelijkse lasten maakt het dus niet uit hoeveel je al hebt afgelost. Het bedrag dat je maandelijks aan DUO overmaakt, is aan het einde van uw aflossingstermijn nog even hoog als aan het begin.

Er is echter één belangrijke uitzondering. Dat is als je gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid een lager maandbedrag aan te vragen, en dit is goedgekeurd door DUO.  Dan mag de hypotheekverstrekker rekening houden met dit lagere maandbedrag.

Extra aflossing telt mee
Als je extra aflost op jouw studieschuld, kan het maandelijkse bedrag wel naar beneden. Als je meer hebt afgelost dan het maandelijkse verplichte bedrag, kun je DUO vragen om een herberekening van jouw maandlast. Dan kun je mogelijk een hogere hypotheek afsluiten. Hypotheekverstrekkers mogen namelijk rekening houden met die extra aflossingen. Ze zijn hiertoe niet verplicht. Als je extra hebt afgelost of extra kunt aflossen, is het verstandig dit te bespreken met een van onze hypotheekadviseurs. Zij zijn goed op de hoogte welke hypotheekverstrekker met zo’n extra aflossing rekening houdt. Hou er wel rekening mee dat het wel even kan duren voordat DUO de nieuwe maandlast heeft vastgesteld.

Hoe zwaar telt mijn studieschuld mee voor mijn hypotheek?

Iedere lening, dus ook jouw studieschuld, telt mee bij het berekenen wat je maximaal aan hypotheek kunt krijgen. Wij zijn verplicht om te kijken naar de hoogte van de oorspronkelijke schuld. Hoeveel je al hebt afgelost, maakt meestal geen verschil. Het maakt wel verschil of je een basisbeurs hebt gehad of niet.

Oude stelsel of nieuwe stelsel maakt verschil
Hieronder lees je hoe zwaar de studieschuld meetelt voor de maximale hypotheek.

Oude stelsel met basisbeurs
Heb je gestudeerd onder het oude stelsel, en kreeg je nog een basisbeurs? Dan heb je een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 15 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,75%.

Rekenvoorbeeld: je hebt een studieschuld van € 18.000,-. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat je 0,75% van
€ 18.000,-maandelijks kwijt bent aan aflossing van de schuld. Dit komt neer op € 135,- per maand. Dat bedrag kun je dus niet meer aan woonlasten besteden.

Nieuwe stelsel zonder basisbeurs
Bent u na 1 september 2015 begonnen met studeren, en heb je nooit een basisbeurs gehad? Dan heb je een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 35 jaar, en bedraagt de wegingsfactor 0,45%.

Rekenvoorbeeld: u heeft een studieschuld van € 18.000,-. Dat betekent dat de hypotheekverstrekker ervan uitgaat dat je 0,45% van
€ 18.000,- maandelijks kwijt bent aan aflossing van uw schuld. Dit komt neer op € 81,- per maand. Dat bedrag kun je dus niet meer aan woonlasten besteden.

Heb je deels gestudeerd onder het oude en deels onder het nieuwe stelsel? Dan ligt het eraan welk terugbetaalregime je hebt gekozen bij DUO. Heb je gekozen voor terugbetalen onder de oude regels (namelijk in 15 jaar), dan geldt de wegingsfactor 0,75%. Heb je gekozen voor terugbetalen onder de nieuwe regels (in 35 jaar)? Dan geldt de wegingsfactor van 0,45%.

Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Jazeker! Je bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker of hypotheekadviseur. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of rood staan op je creditcard. Daarom moet je de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar uw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.

Als je een hypotheek wilt afsluiten, is het belangrijk om niet alleen te weten wat jouw inkomsten zijn. Vermeld je jouw studieschuld niet, dan wordt er geen rekening mee gehouden bij de berekening van jouw maximale maandlasten. Die kunnen dan dus te hoog zijn voor jouw situatie. Alleen als je de studieschuld opgeeft, kunnen wij een reële berekening maken van de hypotheek die je kunt opbrengen.

Denk jij dat een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitkomst biedt wanneer je je hypotheeklasten niet meer kunt betalen, dan kom je er bedrogen uit. Een voorwaarde van NHG is namelijk dat je er zelf alles aan gedaan hebt om de restschuld zo klein mogelijk te maken. Als jij niet open bent geweest over jouw studieschuld, voldoe je niet aan deze voorwaarde. NHG zal in dit geval dan ook helemaal niets uitkeren.