Het management van Nederlandse bedrijven zet het onderwerp bedrijfsverzekeringen steeds vaker hoger op de agenda. Dit als reactie op premiestijgingen van zakelijke verzekeringen en aangepaste voorwaarden.

Dit komt naar voren uit het onderzoek naar het continueren van zakelijke schadeverzekeringen van Marsh Nederland onder 400 Nederlandse bedrijven met een omzet tussen de 25 miljoen en 1 miljard euro. Premieverhogingen van zakelijke verzekeringen in combinatie met strengere voorwaarden en meer preventieve maatregelen blijken de kosten voor Nederlandse bedrijven flink op te drijven. Preventieve maatregelen kosten gemiddeld 276.000 euro, wat neerkomt op een toename van 25 mille ten opzichte van het jaar ervoor.

TCOR-benadering steeds populairder

Uit het onderzoek, de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen, blijkt tevens dat de zogeheten TCOR-benadering (total cost of risk) steeds populairder is. Het betreft hier de som van alle kwantificeerbare kosten van risico’s waar een organisatie verantwoordelijk voor is: verzekeringspremies, ingehouden verliezen (eigen risico), onverzekerde verliezen, indirecte kosten van claims, administratieve lasten en kosten. Maar ook bijvoorbeeld reputatieschade en transactiekosten.

Wereldwijd onderzoek verzekeringspremies

Naast het nationale onderzoek heeft Marsh ook een wereldwijd onderzoek gehouden naar de premies van zakelijke schadeverzekeringen. Belangrijkste conclusie is dat die blijven stijgen. Volgens de Marsh’ Global Insurance Market Index over het tweede kwartaal van dit jaar gaat het om een toename van 15 procent wereldwijd en 13 procent op Europees niveau.

Vijftiende kwartaal op rij stijging

De wereldwijd opererende verzekeringsmakelaar en risicoadviseur geeft aan dat al voor het vijftiende achtereenvolgende kwartaal sprake is van premiestijgingen. Voor het derde kwartaal op rij is overigens wel sprake van een daling van het gemiddelde stijgingspercentage. Het volgt op jaar-op-jaar gemiddelde stijgingen van 18 procent in het eerste kwartaal van 2021 en 22 procent in het vierde kwartaal van 2020.

Brandverzekeringen 12 procent hoger

De premies voor brandverzekeringen stegen wereldwijd gemiddeld met 12 procent. Dit komt neer op een daling ten opzichte van de stijging van 15 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. De prijzen voor aansprakelijkheidsverzekeringen stegen gemiddeld met 6 procent, wat overeenkomt met het percentage het kwartaal ervoor. De hoogste procentuele premiestijgingen waren te zien bij de financiële en professionele aansprakelijkheidsverzekeringen: 34 procent, al ligt dat lager dan in het eerste kwartaal van 2021 toen sprake was van een toename met 40 procent.

Premies cyberverzekeringen blijven stijgen

De premies van cyberverzekeringen blijven stijgen. In de VS stegen de premies met 56 procent (35 procent in het eerste kwartaal) en in Groot-Brittannië met 35 procent (29 procent in het voorgaande kwartaal). De toenemende premiestijgingen houden vooral verband met het hogere aantal ransomware-claim, alsook met de ernst ervan.