Steeds meer Gemeenten hebben een starterslening

In Apeldoorn en Zwolle, kent de Gemeente een starterslening. De voorwaarden zijn per Gemeente verschillend. Zo is in Zwolle de starterslening alleen mogelijk voor bestaande woningen. Per 1 januari 2012 heeft de gemeente Apeldoorn, de regeling voor de starterslening ook aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in Apeldoorn zijn:

1, de maximale koopprijs is zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw € 180.000,00 excl. Kosten.
2, de maximale bijdrage voor het jaar 2012 is verhoogd naar € 36.000,00.
3. De eigenbijdrage van € 1.250,00 die van de verkopende partij verlangd wordt blijft ongewijzigd.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij ons een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

Alle adviseurs bij Helder Hypotheek.nl zijn expert in het berekenen van de hoogte  van een starterslening en het verzorgen van de aanvraag bij de gemeente.

Voor meer vragen over de starterslening in uw situatie kunt u contact met ons opnemen:

Apeldoorn:  055 – 5 268 277 – Frits Ruesink
Zwolle: 038 42 12 345 – Harry Veldkamp

Meer info: www.koopmetsubsidie.nl