In Apeldoorn is de Starterslening beschikbaar voor bestaande en nieuwe woningen. Hiermee wordt de koop van een woning voor meer mensen bereikbaar. Het geeft een starter net de extra ruimte om de woning te kunnen kopen. Daarnaast bevordert deze mogelijkheid de doorstroming op de woningmarkt.

Voor kopers met een beperkt budget wordt het kopen van een woning steeds lastiger vanwege de eisen die financiers stellen.

De gemeente Apeldoorn heeft tot eind van 2011 nog 65 leningen beschikbaar. Kopers kunnen maximaal € 24.000,- lenen. De maximale koopsom van de woning bedraagt bij:

Bestaande bouw            € 180.000,-
Nieuwbouw                   € 225.000,-

Aan de verkoper van de woning wordt een bijdrage gevraagd van € 1250,-. Een koper kan daarom alleen gebruik maken van de Starterslening als de verkoper bereid is om hieraan bij te dragen. In de huidige markt verwacht men dat mensen hiertoe bereid zijn.

De starterlening geldt tot en met 31 december 2011. Voor 2012 wordt de regeling opnieuw bekeken.