Wijzigingen Starterslening per 1 april 2014

De SVn (Stimuleringsfonds Volkhuisvesting) voert per 1 april 2014 wijzigingen door met betrekking tot de Starterslening.

Looptijd
Ongeacht de hoofdsom wordt de looptijd van de Starterslening per 1 april 30 jaar. Voor april was er een looptijd van 8, 13 of 30 jaar mogelijk.

Definitie aanvrager
Per 1 april verandert de definitie van de aanvrager. Nu wordt naast de toekomstige eigenaar ook de medebewoner van de toekomstige woning als aanvrager van de Starterslening gezien. De tweede aanvrager wordt hierdoor wel schuldenaar van de lening, maar geen eigenaar van de woning. Deze situatie is onwenselijk. Volgens de nieuwe definitie is daarom alleen de aanstaande eigenaar van de woning de aanvrager van de Starterslening.

Hoogte Starterslening
Op dit moment neemt SVn voor het bepalen van de hoogte van de betaalcapaciteit het 15 jaar vaste rentetarief van SVn als uitgangspunt. De koopstarter vraagt vervolgens bij een geldgever een eerste geldlening aan waarbij de rente ten minste 10 jaar vaststaat. In de praktijk blijkt dat in vrijwel alle gevallen gekozen wordt voor een 10 jaar vaste rente bij de eerste geldgever. Hierdoor is er in sommige gevallen een hogere Starterslening verstrekt dan eigenlijk nodig, omdat er meer geleend kan worden bij de eerste geldgever.

Om deze reden is er besloten de regeling per 1 april aan te passen. Voor de bepaling van de betaalcapaciteit wordt niet langer het 15 jaar vaste rentetarief van SVn als uitgangspunt genomen, maar de door de banken gepubliceerde 10 jaar vaste marktrente. Voor de Starterslening blijft het 15 jaar vaste rentetarief van SVn van toepassing. Het gevolg is dat de hoogte van de Starterslening mogelijk lager uitvalt. De koopstarter kan nog steeds zijn/haar toekomstige woning financieren, maar leent meer bij de eerste hypotheekverstrekker. Uiteraard binnen de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Rekenmodel
Met behulp van het rekenmodel op de website van SVn kunnen starters berekenen voor welk bedrag aan Starterslening zij in aanmerking komen.

Bron: SVn