In augustus werden circa 28.000 hypotheken aangevraagd via het HDN Platform. Dat ligt iets onder het aantal hypotheekaanvragen in dezelfde maand een jaar eerder (29.842).

Volgens HDN was het in augustus net als ieder jaar in de zomerperiode rustig op de hypotheekmarkt. “Starters laten zich, na het dieptepunt in januari 2023, meer zien op de hypotheekmarkt en is in aantal hoger dan de doorstromers. Met bijna 10.000 aanvragen is de starter verantwoordelijk voor meer dan de helft van de koopmarkt. Dit heeft onder andere te maken met de stijging van het inkomen en het terugtrekken van de belegger op de woningmarkt.”

Nieuwbouwwoningen

“De doorstromers stroomden de afgelopen jaren vaak door naar een nieuwbouwwoning”, aldus HDN. “De gemiddelde woningwaarde lag bij deze groep, met ruim 525.000 euro significant hoger dan de gemiddelde waarde van bestaande bouw (408.000). Echter het aantal hypotheekaanvragen voor een nieuwbouwwoning is sterk afgenomen de afgelopen jaren, van ongeveer gemiddeld 3.900 aanvragen per maand in 2021 naar gemiddeld 2.000 aanvragen per maand in de eerste 8 maanden van 2023. Deze flinke daling heeft te maken met het sterk gedaalde aantal verleende bouwvergunningen in 2022. Ook het gebrek aan bouwmaterialen, de gestegen bouwkosten, de stikstofproblematiek en het tekort aan personeel in zowel de bouwsector als bij de overheid zorgen voor een beperkt aanbod van nieuwbouwwoningen. Wij verwachten  dat als de nieuwbouw ook in de komende jaren onvoldoende aantrekt, de doorstroom binnen de bestaande koopwoningvoorraad zal stagneren.”

Bron: Infinance