Boxkeuze

Bij een verzekering heb je vaak de keuze tussen opbouw in box 3 of box 1. Bij opbouw in box 1 heet het dan een Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW). De verzekering van een spaarhypotheek kan worden opgebouwd in box 1 of box 3. Bij de bankspaarproducten bestaat geen keuzemogelijkheid. Er kan uitsluitend gespaard worden in box 1 (Spaarrekening/Beleggers Eigen Woning SEW/BEW).

Waarom kiezen voor een bepaalde box?

Je hebt een bankspaarproduct afgenomen en in dertig jaar tijd wil je 100.000 euro sparen om je hypotheek mee af te lossen. Na vijftien jaar sparen, heb je het geld om een dringende reden nodig. De waarde bedraagt momenteel 35.000 euro en je hebt 100 euro per maand ingelegd.

Je voldoet om twee redenen niet aan de vrijstellingsvereiste: je gebruikt het geld niet voor aflossing van je eigenwoningschuld en je hebt de twintig jaar niet afgemaakt. Omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, wordt het rentebestanddeel progressief belast in box 1.

Je hebt aan inleg betaald:
100 euro x 12 maanden x 15 jaar = 18.000 euro inleg. De waarde van 35.000 euro wordt in mindering gebracht en er is 17.000 euro progressief belast in box 1 tot 52 procent. Je bent dus maximaal 8.840 euro verschuldigd aan extra belasting. Je had het geld beter in box 3 kunnen laten.

TIP: Begin in box 3 als je nog niet zeker weet of je wilt aflossen of hoe de toekomst gaat verlopen. Ook kan gekozen worden voor box 3 als je onder de vermogensvrijstelling zit. Je kunt altijd nog naar box 1!

Meer informatie? Bel 0570-686868