De schadelast voor autoverzekeraars groeit mede doordat auto’s steeds meer elektronica bevatten, zo stelt schadespecialist CED. Op basis van eigen onderzoek concludeert CED dat de gemiddelde autoschadeclaim de laatste vijf jaar met 15% is gestegen, terwijl het aantal schades is gedaald.

CED meldt in het rapport ”Moving forward in mobility” dat autoverzekeraars gemiddeld € 1,09 betalen aan schade-uitkeringen en bedrijfskosten op elke euro premie. “Ruimte om kosten door te berekenen is er nauwelijks.” De verliezen lopen op, maar het aantal autoschades daalt juist. “Nederlanders rijden voorzichtiger, maar als ze brokken maken is de schade groter. Uit berekeningen van CED blijkt dat het aantal voertuigschades over de afgelopen vijf jaar met maar liefst 28% is gedaald: van 2,3 miljoen naar 1,8 miljoen. Over dezelfde periode steeg het gemiddelde claimbedrag met 15%.” Dat bedroeg vorig jaar € 1.243, wat overigens lager is dan in 2012 en ‘topjaar’ 2013, toen gemiddeld € 1.396 werd geclaimd. Volkswagen is met ruim 112.000 meldingen koploper in aantallen schades, maar Audi’s zijn het meest betrokken bij aanrijdingen: van de 100 Audi’s zijn er jaarlijks 14 betrokken bij een aanrijding.

Rijdende computers
De toenemende technologie maakt autoschades steeds kostbaarder, aldus CED: “Kunnen in oudere auto’s onderdelen gemakkelijk en redelijk goedkoop vervangen worden, nieuwe auto’s bevatten zoveel vernuftige technologie dat schades steeds kostbaarder worden. “”Als het gaat om schade beginnen auto’s steeds meer op iPads te lijken: eenvoudige reparaties bestaan niet meer. Heb je schade, dan is het schadebedrag door de elektronica die vervangen moet worden vaak direct hoog”, zegt Ruud Kooijman, directeur Expertise Nederland bij CED. “Alle nieuwe modellen beginnen steeds meer op rijdende computers te lijken, dat geldt zeker voor de elektrische auto’s en plug-ins.”

Vaker total loss
Door de grote hoeveelheid technologie worden auto’s bij schade eerder total loss verklaard. “In nieuwe auto’s zijn onderdelen meer geïntegreerd. Is er schade, dan moet vaak de complete unit worden vervangen. Elektronica en geïntegreerde onderdelen zijn steeds meer merkspecifiek, wat repareren duurder maakt. Niet merkgelieerde en vaak goedkopere autoherstellers moeten vaker passen, omdat ze niet over de middelen en kennis beschikken om de vernuftige technologie in de auto te herstellen.”
Autoverzekeraars proberen de kosten binnen de perken te houden met ICT-investeringen, zegt CED. “Ze maken vooral werk van straight-through-processing. Doel hiervan is zoveel mogelijk stappen in de schadebehandelketen te automatiseren, integreren en in een minimaal aantal contactmomenten af te wikkelen.”