De financiering van de eigen woning door samenwoners waarbij, gekoppeld aan een hypotheek, een vermogensopbouw plaatsvindt onder het begrip “banksparen”. Maar banksparen voor de aflossing van een hypotheek, hoe werkt dat?

Sinds 1 januari 2008 bestaat er een wettelijke mogelijkheid om fiscaal gunstig te sparen bij de bank voor bijvoorbeeld de aflossing van een hypotheek. Bij een erkende Nederlandse bankinstelling opent u een spaarrekening waarop maandelijks bedragen worden gestort. Dit saldo wat u opbouwt moet worden gebruikt om de eigen woning schuld af te lossen.

Het bedrag dat wordt gespaard valt in box 1 (tot een wettelijk vastgesteld maximum) dus daar hoeft u geen vermogensrendementsheffing over te betalen. Het saldo wordt opgebouwd door te sparen en/of te beleggen op een geblokkeerde rekening. Iedere bankinstelling heeft zo haar eigen product.

In zijn algemeenheid zal de bank aan samenlevers adviseren om ieder een eigen spaarrekening op te bouwen. Dat betekent dat ieder van de samenlevers een stuk privévermogen heeft. Waarom is deze kwalificatie van belang?

Het samenlevingscontract

Als u samen een huis koopt om daarin binnenkort samen te gaan wonen dan zou u in principe niets hoeven te regelen. Toch is het verstandig om een samenlevingscontract af te sluiten. In dat contract wordt bijvoorbeeld geregeld wat er met het gezamenlijk vermogen gebeurt bij overlijden of uit elkaar gaan. Bovendien wordt vastgelegd dat de partner recht heeft op een partnerpensioen.

Daarnaast kunt u een hoge belastingaanslag voorkomen als een van beide overlijdt. Want alleen als er een notarieel samenlevingscontract is wordt bijvoorbeeld voor de erfbelasting de andere partner in het lage echtgenoten tarief aangeslagen.

U kunt alleen voor gezamenlijk vermogen bij overlijden iets regelen in een samenlevingscontract. Als een van de partners overlijdt dan gaat volgens de wet het privévermogen naar diens familie (kinderen, ouders, broers of zussen). Wilt u dat ook het privévermogen naar de partner gaat dan moet er een testament worden gemaakt. Geldt dit ook voor u?

We gaan terug naar de begin situatie. U koopt samen een huis om daarin samen te gaan wonen. Uw financieel adviseur heeft samen met u bedacht dat de beste financieringsvorm een hypotheek is gekoppeld aan het product banksparen. De adviseur vertelt dat dat ieder zijn eigen rekening moet openen. Dat betekent dat u een gezamenlijk huis bezit en ieder een privé spaarrekening. Bij overlijden is de consequentie dat het huis naar de andere partner gaat, maar het saldo op de privérekening naar de wettelijke erfgenamen. Dat is misschien niet wat u wilt.

Een oplossing is een testament maken waarin de partner tot erfgenaam wordt benoemd.

Let op. Dat betekent dat de partner dan ook alles van het privévermogen krijgt. Gaat dat een stap te ver dan kun u ook nog denken aan een testament met uitsluitend een bepaling erin dat het saldo van de bankspaarrekening naar de partner gaat. Dit kunnen we in de vorm van een legaat realiseren.

De wettelijke erfgenamen blijven erfgenaam, de partner krijgt een klein stukje privévermogen, namelijk alleen het saldo op de bankspaarrekening.

Het is belangrijk om u goed te laten voorlichten over de inhoud van het samenlevingscontract en een eventueel testament.