Roken is slecht voor je gezondheid en voor je portemonnee. Dat laatste slaat niet alleen op het geld dat je uitgeeft aan sigaretten, maar ook op de premies voor overlijdensverzekeringen.

Premieverschillen

Gemiddeld betalen rokers 64% meer premie voor een overlijdensrisicoverzekering dan niet-rokers. Steeds meer verzekeraars hanteren namelijk premiekortingen voor niet-rokers. Rokers betalen dus meer en dat komt, omdat ze, statistisch gezien, een kortere levensverwachting hebben dan niet-rokers. Ongeveer een kwart van de zware rokers komt te overlijden voor zijn of haar 65e verjaardag. Terwijl de gemiddelde levensverwachting zo rond de 78 jaar ligt.

Minder of geen uitkering

Als roker ben je dus een groter risico voor de verzekeraars. Je betaalt minder lang premie, waardoor zij minder snel het uitkeringsbedrag zullen bereiken. Bij het afsluiten van een verzekering moet je altijd eerlijk zijn over het feit, dat je rookt. Doe je dit niet en kom je te overlijden, dan kan het voor je nabestaanden, diegenen voor wie je nu net de verzekering afsluit, extra vervelende gevolgen meebrengen, zoals een flink lagere uitkering van de verzekering of zelfs helemaal geen uitkering.

Niet rokers-tarief

Een aantal verzekeraars hanteert dus een speciaal tarief voor niet-rokers. Aanvullende eis is vaak, dat je een periode van bijvoorbeeld twee jaar, voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering, ook niet hebt gerookt. Daarnaast wordt het gebruik van nicotinepleisters, nicotinekauwgom en elektronische sigaretten ook gelijk gesteld aan roken.

Gestopt?

Bij een lopende verzekering kun je, wanneer je gestopt bent met roken, deze wijziging door laten voeren. Je moet het dan al wel minimaal 24 maanden volgehouden hebben. Vaak kun je hier bij de verzekeraar een formulier aanvragen, zodat je een schriftelijke verklaring over het stoppen kunt afleggen. In sommige gevallen is het zelfs voordeliger een compleet nieuwe verzekering af te sluiten.

(Weer) begonnen?

Ook wanneer je tijdens de looptijd van een verzekering begint met roken of met het gebruik van middelen die nicotine bevatten, ben je als verzekerde verplicht dit meteen te melden. Je premie wordt dan namelijk aangepast.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is makkelijker gezegd da n gedaan, maar je kunt  hulp krijgen! Wist je, dat de kosten van het stoppen met roken programma vergoed worden vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar? Heel veel mensen zijn niet op de hoogte van deze vergoeding en proberen zelf van alles om van het roken af te komen. Terwijl je bij het stoppen met roken programma aan de slag gaat onder begeleiding van een coach, wat extra motiverend werkt en de slagingskans behoorlijk laat stijgen.