Geen melding – geen schadevergoeding!

Als de verkoop van de voormalige eigen woning niet wil vlotten zie ik steeds vaker dat men besluit de woning tijdelijk te verhuren. Vaak wordt in die situatie vergeten de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte te brengen. Dat brengt enorme financiële risico’s, voor deze al kwetsbare groep, met zich mee. Neem nou bijvoorbeeld afgelopen week met haar hevige stormen. Deze hebben in korte tijd een spoor van vernielingen aan woningen achtergelaten. Schade van omvallende bomen op de huizen en wat te denken van al die wateroverlast! Voor al die mensen die vergeten waren om hun verzekeraar in te lichten van de verhuur van hun woning breken er nog zwaardere tijden aan. Zij krijgen namelijk geen schadevergoeding.  Iedereen is volgens de polisvoorwaarden  bij verhuur van hun woning verplicht hun verzekeringsmaatschappijen te informeren.  

Waarom inlichten?

De verzekeraars hebben dit in hun polisvoorwaarden opgenomen omdat bij verhuur er nogal wat veranderingen optreden, zoals de waarde van de boedel of het risicoprofiel. Als de juiste informatie op tijd wordt doorgegeven, zal een verzekeraar in de regel de schade gewoon regelen. Als de woningbezitter de verzekeraar niet tijdig op de hoogte brengt van de verhuur dan kan hij zelf voor de rekening opdraaien.