De historisch lage rentestand is ook u vast niet ontgaan. Er zijn verschillende alternatieven om te kunnen profiteren van de huidige, lage rente:

  1. Betalen van een boeterente
  2. Financieren van de boeterente bij uw huidige bank of een andere bank
  3. Verkopen van uw woning
  4. Rentemiddeling
  1. Het betalen van een boeterente

Het betalen van een boete betekent een direct geldende investering voor u. Het is hierbij belangrijk om goed te kijken wanneer u dit heeft terug verdient. Dit wordt de terugverdientermijn genoemd of de break-even point. Als u uw hypotheek beëindigd voor het bereiken van dit break-even point, omdat u bijvoorbeeld gaat verhuizen, dan heeft het u geen financieel opgeleverd. Op het moment dat u verhuist kan u namelijk opnieuw kiezen voor de laagste rente die de markt op dat moment aanbiedt.

  1. Financieren van de boeterente

Als u de boete nu niet kan of wilt betalen, dan kan u ervoor kiezen om de boete mee te financieren in uw hypotheek of een geheel nieuwe hypotheek bij een andere geldverstrekker af te sluiten. Hierdoor wordt u schuld wel hoger en het is verstandig om dit af te lossen binnen de nieuwe rentevaste periode. Het nadeel van een verhoging van uw schuldpositie is dat u het risico loopt dat u een (hogere) restschuld heeft, indien u uw woning verkoopt voordat de hypotheekverhoging is terugbetaald.

  1. Verkopen van uw woning

Als u uw woning verkoopt, dan mag de hypotheek over het algemeen boetevrij worden afgelost. Koopt u een andere woning, dan kan de nieuwe hypotheek worden afgesloten tegen de huidige, lage rentestand.

  1. Rentemiddeling

Rentemiddeling is de verzamelnaam voor alle vormen van tussentijdse renteaanpassing zonder dat u direct een boete moet betalen. In dat geval wordt de hypotheekrente die u nu betaalt (gewogen) gemiddeld met de huidige, lage hypotheekrente die u zou krijgen in geval van oversluiten. Rentemiddeling is interessant om de hypotheeklasten direct te verlagen, maar het is over het algemeen minder voordelig dan het betalen of meelenen van een boete. Niet iedere bank biedt dezelfde rentemiddelingsmethode aan. In de basis zijn er twee vormen te onderscheiden:

  1. Methode van zuivere rentemiddeling

De huidige rente wordt voor de resterende duur van de rentevaste periode rekenkundig gewogen gemiddeld met de actuele rente gedurende de nieuwe rentevaste periode. 

  1. Methode van tussentijdse renteaanpassing

Het door de bank misgelopen renteverlies wordt middels een renteopslag verdisconteerd in het nieuwe rentepercentage. Deze methode is bestaat uit twee verschillende varianten te weten de uitsmeermethode en de contante waarde methode.

De uitkomsten van beide methodes kunnen door de bank nog worden verhoogd met een risico-opslag of door het aanpassen van de algemene voorwaarden. De Rabobank heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat zij, naast een risico-opslag van 0,2%, in de nieuwe voorwaarden opneemt dat de lening niet meer boetevrij mag worden afgelost. Ook niet bij verkoop van de woning. Er zitten dus soms addertjes onder het gras.

Wat is de beste optie voor u?

Wat is nu voor u het slimst en verstandigst om te doen? Het betalen van de boete, oversluiten van uw hypotheek, kiezen voor rentemiddeling of wilt u gaan verhuizen op korte termijn? In de praktijk spelen diverse aspecten een rol bij het maken van deze keuze. Bijvoorbeeld of het überhaupt wel mogelijk is om de hypotheek over te sluiten of om te kiezen voor rentemiddeling. Verder moet rekening worden gehouden met het risico dat de nieuwe rentevaste periode niet wordt volgemaakt, omdat de woning wordt verkocht binnen de terugverdientermijn en/of het risico dat de lening korter loopt dan het omslagpunt. Het omslagpunt is het moment tot waar de ene optie voordeliger is dan de andere optie.

Het is verstandig om u hierin goed te laten adviseren door een van onze adviseurs. Bel 0570-686822 om een vrijblijvende afspraak te maken.