Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over renteopslagen die sommige banken in rekening brengen aan huiseigenaren bij het toepassen van rentemiddeling.

De minister stelt dat de berekening van een boeterente bij het vervroegd aflossen op een hypothecaire lening op een voor de klant transparante manier moet gebeuren én op basis van passende uitgangspunten, zonder dat verrekeningen van kortingen of onjuiste afrondingen het klantbelang schaden. De boete die de hypotheekverstrekker rekent, mag nooit hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker lijdt. Dit wordt ook vastgelegd bij de inwerkingtreding van de Europese Hypothekenrichtlijn ‘Mortgage Credit Directive’ in de Nederlandse wetgeving deze zomer.

Volgens Dijsselbloem is boeterente eigenlijk een vergoedingsrente, omdat de bank in principe ook niet noodzakelijkerwijs profiteert als de marktrente daalt tijdens de looptijd van de hypotheek. Dijsselbloem zal in overleg met de AFM de toelichting bij deze bepaling in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) verduidelijken door uit te leggen wat verstaan wordt onder het financieel nadeel.

Bron: SEH