Niet alleen voor de vakantie naar het buitenland, maar ook met het spaargeld. Met alle gevolgen van dien…

Risico’s sparen in buitenland
Door de huidige lage rentestanden in Nederland komt het regelmatig voor dat consumenten hun spaargeld stallen in het buitenland. Dit lijkt in eerste opzicht heel aantrekkelijk. Want wie wil er nu niet meer rente over zijn gegarandeerd spaargeld? Meer rente betekent meestal ook meer risico. “De hoge spaarrente die je op een buitenlandse spaarrekening krijgt, loopt meestal gelijk op met het risico dat er aan kleeft”, aldus hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger. Dus helaas ook in dit geval geldt: ‘meer rente, meer risico’.

Ik vind het belangrijk om onze klanten hier volledig en juist over te informeren. Hieronder zet ik een aantal van deze risico’s op een rij.

Politieke instabiliteit
Een van de belangrijke risico’s is de politieke instabiliteit. Vooral in politiek instabiele landen is de rente op spaargeld heel hoog. Kijk maar eens naar Zuid-Amerika. Daar is het namelijk voorgekomen dat er geen geld meer mocht worden uitgevoerd en dan zeg maar dag met je handje als buitenlandse spaarder naar je spaarcenten. Het risico om je spaargeld volledig kwijt te raken, hangt vaak samen met de politieke stabiliteit in een land. Hoe instabieler, hoe hoger de rente en het risico.

Wetgeving
Klanten die sparen in het buitenland doen er goed aan om zich te verdiepen in de financiële wetgeving van dat land. Het kan namelijk voorkomen dat je als spaarder zowel in het betreffende land als in Nederland belasting betaalt over je spaargeld. Deze dubbele belastingheffing verlaagt dan het rendement over het spaargeld. Om dit te voorkomen kan de spaarder gebruik maken van de ‘verklaring van bronheffing’. De spaarder moet dan bij de Belastingdienst aantonen dat hij in het betreffende land al belasting heeft betaald. Een andere optie die de spaarder heeft, is het indienen van een verzoek bij de bank waar de spaarrekening loopt om geen bronheffing te betalen. De spaarder moet dan daar aantonen dat hij of zij belastingplichtig is in Nederland.

Garantieregeling
Een ander groot risico is dat het spaargeld in het buitenland niet onder het Nederlands Depositogarantiestelsel valt. Dit betekent dat bij faillissement van een bank, de spaarder volledig afhankelijk is van een eventuele garantieregeling in het betreffende land. Voor alle landen in de Europese Unie is een depositogarantiestelsel van toepassing tot € 100.000 per persoon, per bank. Maar ook dan is het de vraag of er voldoende middelen in de pot zitten om de tegoeden van spaarders terug te betalen. Die pot wordt namelijk gevuld door de banken in het betreffende land. Het blijft dus belangrijk om, ondanks de garantieregeling, kritisch te blijven kijken naar de financiële status van het betreffende land.

Valutarisico
Ook koersschommelingen hebben invloed op de risico’s die een spaarder loopt. Wanneer je spaart in een land waar ze een andere valuta dan de euro hebben, kun je meestal bij de bank alleen sparen in de valuta van dat land. Dit kan voor de spaarder positief zijn, zolang de betreffende valuta in waarde stijgt ten opzichte van de euro. Als de waarde daalt, dan wordt het spaargeld minder waard en kan het rentevoordeel hierdoor verloren gaan.

Klachtenafhandeling
Ik sluit dit rijtje risico’s af met het risico dat de spaarder bij conflicten met de financiële dienstverlener volledig afhankelijk is van het buitenlands recht. In Nederland staat consumentenbescherming hoog in het vaandel. Er is daarom veel geregeld. In het buitenland is het maar de vraag of en wat er is geregeld. Als je daar naar de rechter moet, procedeer je ook volgens het (onbekende) buitenlands recht.

Alternatieven
Als je een hoger rendement wil krijgen dan wat je op een spaarrekening in Nederland krijgt, dan kan is sparen in het buitenland een alternatief. Binnen de Europese Unie is dit relatief veilig vanwege het depositogarantiestelsel. Zoals eerder beschreven blijft het dan belangrijk om kritisch te zijn. Heeft het land bijvoorbeeld te maken met een financiële crisis, dan is de kans op faillissement van de bank groter en is het nog maar de vraag of er een uitkering vanuit het garantiestelsel kan volgen.

Maar er zijn meer alternatieven! Het is ook mogelijk om te gaan sparen bij een buitenlandse bank die actief is op de Nederlandse spaarmarkt. Naast de hogere rente is het voordeel hiervan dat de buitenlandse bank in deze situatie onder het Nederlands Depositogarantiestelsel valt. Een ander alternatief is om samen eens naar de mogelijkheden te kijken om te gaan beleggen.

Ik nodig u van harte uit!

Bron: Dukers en Baelemans