MARKTAANDEEL RABO BIJ HYPOTHEKEN FORS ONDERUIT

Het marktaandeel van Rabobank bij nieuwe hypotheken is gedaald van 31,1 naar 26 procent. “Bij de verstrekking van hypotheken komt meer kijken dan alleen de rente”, schrijft de bank in het Jaarbericht 2013. “Zoals een kwalitatief goed advies dat rekening houdt met betaalbaarheid op dit moment en in de toekomst.” Jammer dat de bank daar de afgelopen jaren niet aan heeft gedacht.

Het marktaandeel van de lokale Rabobanken daalde tot 19,2 procent (2012: 22,8), dat van Obvion tot 6,6 procent (7,8) terwijl het aandeel van Friesland Bank daalde van 0,5 naar 0,2 procent. De bank constateert dat met name verzekeraars, die tijdelijk lage rentetarieven aanbieden, in marktaandeel zijn gegroeid. Naar eigen zeggen houdt Rabobank vast aan “een tarief dat passend is”. Uiteraard wil de bank concurrerend zijn in de markt, maar het is haar overtuiging “dat het bij een hypotheek niet alleen draait om de rente. Er komt meer bij kijken, zoals een kwalitatief goed advies dat rekening houdt met betaalbaarheid op dit moment en in de toekomst. En een product dat voldoende flexibiliteit biedt.”
Door het lage aantal transacties op de woningmarkt en extra aflossingen op bestaande hypotheken kromp de totale hypotheekportefeuille tot 209,1 (209,6) miljard euro. Een groot aantal klanten loste extra af om hun hypotheekbedrag meer in verhouding te krijgen met de waarde van de woning. De extra aflossingen op woninghypotheken waren met 3,6 miljard euro ruim 1,3 miljard euro hoger dan in 2012. Van de hypotheekportefeuille bestaat 20 procent uit financieringen met Nationale Hypotheek Garantie. De omvang van de NHG-portefeuille is in 2013 met 2,8 miljard euro gegroeid, maar de bank denkt dat de groei zal afvlakken door verlaging van de NHG-acceptatiegrens.
Loan to value daalt niet
Het aandeel van klanten met een volledig aflossingsvrije financiering in de hypotheekportefeuille daalt sinds 2011 als gevolg van de gewijzigde Gedragscode Hypothecaire Financieringen. In 2013 versnelde deze daling door het nieuwe fiscale regime voor de eigen woning. Eind 2013 bedroeg het aandeel van klanten met een volledig aflossingsvrije financiering 25 procent (2012: 26%). Van de klanten van lokale Rabobanken die in 2013 een hypotheek afsloten, heeft 62 procent een overlijdensrisicoverzekering. Daarnaast heeft 22 procent van de nieuwe hypotheekklanten zowel een orv als een hypotheekbeschermingsverzekering.
Ondanks de daling van de woningprijzen bleef de gewogen gemiddelde loan-to-value (LTV) in 2013 onveranderd op 81 procent. Volgens de bank komt dit door extra aflossingen, hypotheekomzettingen en door de toename van de verpande spaargelden. Van ongeveer 21 procent van de hypotheekportefeuille exclusief NHG is de LTV hoger dan 100 procent (inclusief varpande middelen).