Hypotheken binnen de Verkiezingsprogramma’s

Hierna treft u een overzicht van de passages uit de inmiddels verschenen verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen, voor zover het gaat over het onderwerp hypotheken.

CDA

 • Herstel van vertrouwen in de woningmarkt vraagt om een omvattend plan, dat zowel koop als huurmarkt meeneemt en goede afspraken met corporaties, bouwers, financiële sectoren, pensioenfondsen.
 • Goede stap daartoe is hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals nu afgesproken.
 • Ten behoeve van versnelling van de afbouw van de schuld van mensen die al een hypotheek hebben, is een aflossingsbonus gewenst en financiers zullen de mogelijkheid moeten openen voor het jaarlijks tenminste voor 20% boetevrij aflossen op bestaande hypotheken.
 • Een aanvullend pakket voor ‘starters’ op de woningmarkt is noodzakelijk. Dit pakket bestaat uit onder meer: introductie van een bouwspaarregeling en verhoging van het schenkingsrecht. Ook zouden regels voor starters bij het verstrekken van een hypotheek minder streng moeten worden.

 PvdA

 • De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen. Verstoring van de woningmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd. Uiteindelijk wordt voor iedereen het tarief hetzelfde; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk tarief van 30%.
 • Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu 237.000 euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde woningprijs en allemaal tegen 30%.
 • Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.
 • Ook de overdrachtsbelasting gaat op de helling. Deze boete op verhuizen schaffen we voor starters per direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%).
 • Regering en banken moeten tot gezamenlijke voorstellen komen om de financiering van eigen woningbezit voor ZZP’ers te verbeteren. Tevens roept de PvdA de banken op om barrières weg te nemen die extra tussentijdse aflossingen bemoeilijken.

SP

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en ‘villasubsidie’ verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd.
 • De overdrachtsbelasting gaat in combinatie hiermee geleidelijk omlaag tot twee procent. Voor startersop de woningmarkt komt een tijdelijke startersaftrek om de woningmarkt los te trekken.

Groenlinks

 • Flexwerkers en ZZP’ers krijgen toegang tot zaken als scholing, een hypotheek en collectieve pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft en nieuwe kopers krijgen een starterspremie.