De verschillen zijn groot en staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Hieronder een overzicht van 8 politieke partijen en hun visie op de woningmarkt.

  VVD PvdA
Hypotheekrenteaftrek Vanaf 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar als je aflost.  

Er komt meer ruimte om belastingvrije schenkingen te doen voor de aankoop van een woning.

De kosten koper en kleine aanpassingen aan de woning kunnen worden meegenomen in de hypotheek. De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eerste huis wordt afgeschaft. Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek kunnen afsluiten met een looptijd van 35 jaar. De eerste vijf jaar is het volledige rentebedrag aftrekbaar. Banken mogen carrièreperspectieven betrekken bij de vaststelling van de hoogte van de hypotheek.

Afbouw tot 30% over 30 jaar voor iedereen. Het schuldbedrag waarover rente mag worden afgetrokken, wordt over 30 jaar verlaagd naar de gemiddelde huizenprijs. Voor nieuwe hypotheken wordt uitgegaan van annuïtaire hypotheek.
Overdrachtsbelasting Voor starters meteen afschaffen, voor alle anderen verlagen naar 2%.
Huren Boven inkomen van 43.000 euro huur vrijgeven. Inkomenstoets. Mensen met een hoger inkomen gaan meer betalen. Gemiddelde verhoging van 2% boven inflatie. De huurstijging mag de liberalisatiegrens niet te boven gaan. Extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen.

 

  PVV CDA
Hypotheekrenteaftrek Geen afbouw. Hervormen, gericht op afbouw van schuld zoals afgesproken in Lente akkoord (dus voor nieuwe gevallen). Introductie van sociale vlaktaks (circa 35%) beperkt het fiscale voordeel voor iedereen.
Overdrachtsbelasting
Huren Huursubsidie blijft gehandhaafd. Huren mogen stijgen mits de meeropbrengst opnieuw wordt geïnvesteerd.

 

  SP D66
Hypotheekrenteaftrek In 10 jaar aftoppen tot 350.000 euro voor iedereen. Aflossing van schuld aanmoedigen. Maximale aftrek: 42% Geleidelijke fiscale afbouw tot 30% over 30 jaar voor iedereen (in 10 jaar tot 42% en bij een gezonde huizenmarkt verder naar 30%). Hypotheekschuld op termijn naar box 3.Annuïtaire aflossing van de hypotheek.
Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting verlagen tot 2% Afschaffen voor starters, geleidelijk afbouwen voor anderen (net als eigenwoningforfait)
Huren Huurbescherming uitbreiden van 650 naar 850 euro. Huren mogen niet meer stijgen dan de inflatie. De inkomensgrens van 34.000 euro moet ongedaan worden gemaakt. Huursubsidie bij hogere inkomens verlagen. Inkomenstoets en max 1% huurverhoging voor inkomens tussen 33.000 euro en 43.000 euro. Onder 33.000 euro geen extra huurverhoging.

 

  Groenlinks Christenunie
Hypotheekrenteaftrek Afbouw maximale hypotheek voor renteaftrek voor iedereen.In 2013 wil GL een maximum invoeren van 1 miljoen, en daarna in 25 jaar afbouwen tot nul. Voor nieuw: annuïtaire belastingaftrek over 30 jaar. Voor iedereen: aftrek tot 750.000 euro (afbouw tot 500.000 euro) en stapsgewijs naar 30%. Afbouw LTV tot 100% in 2018. Pensioenpremie deels voor hypotheek.
Overdrachtsbelasting Geleidelijke afbouw, net als eigenwoning-forfait Afschaffen voor starters.
Huren Huurverhoging voor hogere inkomens en/of mogelijkheid om huurwoning te kopen. Huren geleidelijk marktconform; stijging max. 2% boven inflatie. Verhoging huurtoeslag en inkomensgrens.