Wie krijgt wat van de Bankspaar- of Spaarhypotheek bij overlijden?

Bij de bankspaarhypotheek is deze vraag makkelijk beantwoord; het aanwezige kapitaal wordt altijd voor 100% uitgekeerd aan de nabestaande(n).

Voor verzekeringen moeten er keuzes gemaakt te worden met betrekking tot  de overlijdensuitkering. Er zijn veel verzekeraars met veel soorten overlijdensdekkingen waardoor er altijd wel een opzet te bedenken is die passend in het advies is. Hieronder een overzicht van de meest gangbare vormen van overlijdensdekking.

  • Een verzekering op 1 leven. Bij overlijden voor de einddatum vervalt het complete kapitaal aan de verzekeraar.
  • Een verzekering met koopsomrestitutie. Bij overlijden keert de verzekeraar het ingelegde geld volledig uit aan de nabestaande(n). Dit kan een eenmalige premie zijn of het totaal aan ingelegde premies.
  • Een verzekering waarbij de opgebouwde waarde voor een bepaald percentage (meestal 90% maar ook vaak 110%) wordt uitgekeerd na overlijden.
  • Een gemengde verzekering. Hier wordt bij overlijden het te behalen eindkapitaal uitgekeerd. Deze variant keert bij overlijden dus meer uit dan de waarde die op dat moment in de polis zit.

Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld van hoe deze verschillende vormen van overlijdensdekking er in de praktijk uitzien. Als uitgangspunt nemen we een verzekering waarbij de verzekerde € 3.000,- per jaar aan premie betaalt en de verzekering bij leven na 20 jaar € 100.000,- uitkeert. Stel dat de verzekerde na 18 jaar komt te overlijden (de waarde in de polis op dat moment is € 90.000,-). De overlijdensuitkering ziet er bij iedere mogelijkheid als volgt uit:

  • Op 1 leven: er wordt niets uitgekeerd.
  • Koopsomrestitutie: er wordt € 54.000,- uitgekeerd (18 jaar x € 3.000,-).
  • 90% opgebouwde waarde: de overlijdensuitkering bedraagt € 81.000,-.
  • Gemengd: de uitkering is € 100.000,-

De gekozen overlijdensdekking speelt een grote rol in het rendement dat een verzekeraar vergoedt. Hoe hoger de dekking, hoe lager het rendement. Dit geldt voor zowel een direct ingaande lijfrente als een uitgestelde lijfrente.

Daarom adviseren wij iedereen goed op de dekking te letten bij het vergelijken van verschillende offertes. In de praktijk blijkt dat veel aanbieders kiezen voor een lagere overlijdensuitkering om zo tot een hogere offerte te komen. Veelal wordt alleen maar gekeken naar de hoogte van de uitkering bij het vergelijken van de offerte en niet zozeer naar de achterliggende voorwaarden. Zeker waar de verzekeringstermen erg op elkaar lijken (bijvoorbeeld 90% opgebouwde waarde ten opzichte van 90% koopsomrestitutie) kiezen veel verzekeraars voor de lagere dekking om ervoor te zorgen dat de uitkering sterk overkomt. Indien u na het lezen van dit artikel vragen heeft, of een offerte eens wil bespreken om te zien hoe het precies zit met de overlijdensdekking kunt u contact met ons opnemen, 0570-686822.