Borgstelling

Het is nog steeds mogelijk dat ouders hun kinderen helpen bij het afsluiten van een hypotheek. Dit kan door
zich als hoofdelijk schuldenaar te laten meeverbinden aan de hypotheek van de kinderen of door middel van een schenking. Eerst de mogelijkheden van schenken op een rij:

De fiscus hanteert de volgende vier vrijstellingen:

– De algemene vrijstelling
– De vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen
– De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen
– De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen waarmee het kind een
studie of woning financiert

N.B. De vrijstellingen gelden per schenker per kalenderjaar. Indien er van meerdere schenkers wordt verkregen dan gelden deze vrijstellingen per schenker. Meerdere schenkingen van één schenker binnen één kalenderjaar dienen wel bij elkaar opgeteld te worden.

– De algemene vrijstelling

Voor schenkingen geldt een algemene vrijstelling van € 2.000 per kalenderjaar. Het maakt hierbij niet uit, wie aan wie schenkt, de vrijstelling bedraagt altijd € 2.000.

– De vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen

Ouders mogen elk kalenderjaar € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dit geldt per kind. Deze vrijstelling voor schenkingen geldt wel voor de ouders samen. Ook bij gescheiden ouders worden schenkingen die afzonderlijk van elkaar gedaan worden, bij elkaar opgeteld.

– De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun
kinderen

Ouders mogen één keer een eenmalige verhoogde vrijstelling schenken aan hun kind van 18 tot 35 jaar. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling bedraagt € 24.000. Binnen één kalenderjaar kan er geen gebruik worden gemaakt van de ‘gewone’ vrijstelling van ouders aan hun kinderen indien gebruik wordt gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling. Indien het kind al wel 35 jaar of ouder is, maar een partner (voor de schenkbelasting) heeft die tussen de 18 en 35 jaar oud is, kan er ook gebruik gemaakt worden van deze eenmalige verhoogde vrijstelling.

– De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun
kinderen waarmee het kind een studie of woning financiert

De eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden verhoogd tot € 50.000 indien het kind de schenking gebruikt ter financiering van een studie of een woning. Hier zitten wel voorwaarden aan:

Voorwaarden voor een studie:
– De studie of opleiding kost ten minste € 20.000 per jaar, exclusief levensonderhoud.
– De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin staat:

  • voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld
  • het bedrag van de verwachte kosten van de studie of opleiding
  • een ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie of opleiding

– Als de Belastingdienst daar om vraagt, moeten ouders en kind met schriftelijke bewijzen aan kunnen tonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouder(s) is betaald en door het kind is gebruikt voor de opleiding of studie.

N.B. Deze vrijstelling geldt niet voor de aflossing van schulden die al zijn aangegaan voor de financiering van een dergelijke studie of opleiding voordat de ouders de schenking deden.

Voorwaarden bij de aankoop van een woning:
– De schenking is vastgelegd in een notariële akte, waarin de opschortende voorwaarde is opgenomen dat het
kind een eigen woning heeft gekocht als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting.
– Als de Belastingdienst daar om vraagt, moeten ouders en kind met schriftelijke bewijzen aan kunnen tonen
dat de schenking daadwerkelijk door de ouder(s) is betaald en door het kind is gebruikt om de woning te
kopen.

N.B. De verleende vrijstelling vervalt als de woning niet in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren de eigen woning van het kind is geworden.
N.B. Als u een schenking doet en u denkt dat deze is vrijgesteld, dan moet u toch aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is. Uitzondering op deze hoofdregel vormen de schenkingen tot € 2.000 en bij een schenking van ouders aan kinderen tot € 5.000. Voor die schenkingen hoeft u geen aangifte te doen.

Borgstelling

Als het inkomen van de kinderen niet toereikend is om de hypotheek helemaal op eigen kracht voor elkaar te krijgen is het ook mogelijk als ouders borg staan voor de hypotheek. Met zo’n borgstelling en/of hoofdelijk schuldenaarschap kan in principe de hypotheek altijd geregeld worden mits het inkomen en/of vermogen van de ouders voldoende is. De bank kijkt altijd naar het maximale bedrag dat de kinderen kunnen lenen. Het meerdere moet afgedekt worden door vermogen en/of voldoende inkomen van de ouders. Stel dat de ouders een overwaarde van € 300.000,- op hun eigen woning hebben en 2 kinderen waarvoor ze voor één kind borg moeten staan. Op het inkomen van de kinderen kan bijvoormeeld maximaal € 130.000,- geleend worden. Dit bedrag kan met € 150.000,- verhoogd worden. (€ 300.000,- : 2 (kinderen)) = € 150.000,-. In dit voorbeeld kunnen de kinderen een huis kopen van ca € 255.000,- k.k. Natuurlijk dienen de hypotheeklasten op den duur zelf door de kinderen betaalt kunnen worden. Tot die tijd zullen de ouders door bijvoorbeeld een vrijwillige schenking kunnen bijspringen. De bank stelt hier geen eisen aan. Net zo min als aan een overlijdensrisicoverzekering. Het is uiteraard heel belangrijk om het risico bij overlijden goed te regelen maar de bank stelt hieraan geen verplichtingen. Een borgstelling wordt nergens genoteerd en ouders kunnen in principe onbeperkt voor iedereen borg staan. Het blokkeert hun eigen doen en laten niet als zij hun huis willen verkopen of hun hypotheek wensen te verhogen. Er zijn nog maar een paar banken die een borgstelling van ouders heel ruim accepteren. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Bel 0570-686868 en vraag naar Rob Schouten