Ouders kunnen borg staan voor de aflossingsverplichting (mededebiteurschap).

Enkele geldverstrekkers hebben speciale hypotheken die anticiperen op het borg staan van ouders voor hun kind. Dit is nog maar bij een aantal geldverstrekkers mogelijk. Als u als ouder borg staat, wordt ook uw financiële situatie getoetst. Een kind kan meestal iets meer lenen bij een borgstelling. Deze betaalt dan zelf de rente en eventuele aflossing van de lening. Maar kan het kind niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, dan doet de geldverstrekker een beroep op de ouders.

De geldverstrekker stelt als voorwaarde dat het kind op termijn de lening zelf kan dragen. Tegen die tijd kan in goed overleg met de geldverstrekker het mededebiteurschap vervallen. Een kind houdt bij deze constructie gewoon recht op hypotheekrenteaftrek en ouders hoeven niets op te geven bij de inkomstenbelasting.

Wel moeten ouders er rekening mee houden dat als hun kind de lasten niet kan opbrengen, zij mede-aansprakelijk zijn. Bovendien kunnen ouders door de borgstelling zelf minder lenen.

Voor meer informatie bel 0570-686868