Veel verzekerden weten niet hoe zij moeten handelen in geval van pech, ziekte of een ongeluk tijdens een vakantie. Zo zijn de reizigers  zich er vaak niet van bewust dat zij de alarmcentrale van de reis- of zorgverzekering kunnen inschakelen bij noodsituaties op reis. Dat blijkt uit onderzoek  in opdracht van Eurocross Assistance onder 1.500 Nederlanders.

Ongeval of ziekte tijdens vakantie vaak ongewis avontuur

Bijna driekwart (73%) van de ondervraagden geeft aan weleens pech, ziekte of een ongeluk in het buitenland te hebben gehad. Slechts 7% daarvan belde als eerste de alarmcentrale. De helft van de ondervraagde vakantiegangers brengt de alarmcentrale dan wel hun reis- of zorgverzekering überhaupt niet op de hoogte in geval van pech, ongeval of ziekte.

Onwetendheid

“Als urgente hulp nodig is, moet je natuurlijk de lokale 112 bellen”, vertelt Angela Looyé, woordvoerder bij Eurocross Assistance. De Achmea-dochter ontvangt in de zomerperiode gemiddeld zo’n 50.000 telefoontjes van Nederlanders met een reisprobleem. “Verder gaan mensen in veel gevallen direct zelf ter plekke op zoek naar de juiste hulpverlening. Dit hoeft voor kleine hulpvragen geen probleem te zijn. Maar toch komen wij regelmatig ernstige gevallen tegen waarbij wij pas veel later zijn ingeschakeld.”

Verzekering niet gecheckt

Looyé wijst erop dat de zorgkosten in het buitenland fors kunnen oplopen en niet altijd worden vergoed. Toch blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse toeristen zich nauwelijks verdiepen in hun verzekering voor ze op reis gaan. Zo weet bijna een kwart van de reizigers niet voor welke zorg of voor wat voor soort pech en ongevallen zij verzekerd zijn. Bovendien checkt de helft niet voor vertrek of de reis- of zorgverzekering dekking biedt in het land van bestemming. Daarnaast weet 15% niet of zij een aanvullend pakket hebben voor medische zorg in het buitenland. Ruim een derde (35%) heeft dit niet.