Nieuwe hypotheek regels zorgen voor verwarring.

Banken zijn binnenkort verplicht om te voldoen aan een nieuwe richtlijn voor hypotheken. Het is een afspraak die geldt voor alle banken binnen de EU. In het kort komt die regel erop neer dat banken een hypotheekofferte mogen uitbrengen die tegelijkertijd bindend is. Je zult begrijpen dat banken dit pas doen als alle bewijsstukken die nodig zijn voor de beoordeling vooraf binnen zijn.

Dat betekent dat vóóraf de taxatie moet plaatsvinden, de levensverzekering aangevraagd én akkoord moet zijn, de koopakte getekend, kredieten afgelost moeten zijn, werkgeversverklaringen en loonstroken aangeleverd moeten worden etc.etc.

Die nieuwe regel zou eigenlijk al deze maand moeten ingaan maar de minister heeft de ingangsdatum met enkele maanden opgeschoven. Lang niet alle banken zijn namelijk in staat om op deze wijze te werken en een chaos op de hypotheekmarkt ligt op de loer. Geldverstrekkers moeten binnenkort allemaal op dezelfde wijze een hypotheek gaan beoordelen. Dat vergt een hele aanpassing in werkwijze en een aanpassing in de automatisering.

De nieuwe richtlijn verbiedt hypotheekverstrekkers om een voorbehoud te maken over de kredietwaardigheid van de aanvragers. Als een hypotheekofferte is uitgebracht en ondertekend retour is verzonden dan mag de overeenkomst niet meer worden ontbonden of gewijzigd in het nadeel van de klant.

De geldverstrekkers beraden zich op welke wijze ze de klant kunnen helpen. In de praktijk zal er eerst een a-viertje worden gepresenteerd met daarin de rente die voor 6 weken wordt gegarandeerd. Binnen die termijn zal de klant dan alles moeten aanleveren. Een hele moeilijke klus! Deze werkwijze kan veel mensen op het verkeerde been zetten omdat men in de veronderstelling leeft dat de hypotheek al is goedgekeurd. Daarmee loopt men het risico dat er 10% boete betaald moet worden.

Omdat de geldverstrekkers dus eerst alles aangeleverd willen hebben kan dat de koop van de woning in gevaar brengen. Let dus goed op een lange termijn voor het financieringsvoorbehoud. Normaal wordt de koopovereenkomst getekend voordat de hypotheek rond is, en wordt daarin een ’financieringsvoorbehoud’ opgenomen De koper heeft daar dan nog vier tot zes weken voor, krijgt hij de financiering niet rond dan moet hij 10% van de koopsom betalen.

Zodra er meer bekend is zal ik daar weer een stuk over schrijven in deze blog.