Norm volgens NHG Norm volgens Gedragscode
Hypotheek t.o.v. onderpand:
(Gevolgen voor: aankopen tot ± 110.000,-, omdat de financierings-, ovedrachts- en advieskosten meer bedragen van 4%)
Maximaal 112% waarde Maximaal 104% + overdrachtsbelasting (6%)
Verbouwingskosten:
(Gevolgen voor: Iedereen die wil verbouwen, maar geen eigen middelen heeft)
Kunnen volledig gefinancierd worden Kunnen alleen meegefinancierd worden indien sprake van eigen geld
Nieuwbouw (rente tijdens bouw):
(Gevolgen voor: Iedere koper van een nieuwbouwwoning die geen dubbele lasten wil tijdens de bouw)
Kan worden meegeleend (108% waarde) Kan feitelijk niet worden meegeleend
(104% waarde)
Overstappen naar een andere bank en vervolgleningen:
(Gevolgen voor: Iedereen die vermogen opbouwt in een spaar/beleggingsverzekering of –rekening).
Inkomenstoets houdt rekening met opgebouwde waarde in spaarrekening / -verzekering Inkomenstoets houdt geen rekening met opgebouwde waarde in spaarrekening / -verzekering
Lopende leningen:
(Gevolgen voor: Alle aanvragers met een financiele verplichting met een aantoonbare maandlast < 2% van de limiet)
Werkelijke last wordt meegenomen in de berekening De jaarlast wordt gesteld op 24% van de limiet en leidt tot een verlaging leencapaciteit van 3,5x de limiet
Aanvullende lening ouders / Starterslening:
(Gevolgen voor: Aanvragers die gebruik willen maken van ondersteuning van ouders / gemeente)
Maximale leencapaciteit wordt, onder voorwaarden, niet beïnvloed De jaarlast wordt gesteld op minimaal 24% van de limiet en leidt tot een verlaging leencapaciteit van 3,5x de limiet/lening