Het doorlopend krediet Flex&Zeker is een lening die de vaste looptijd heeft van een persoonlijke lening combineert met de flexibiliteit van een doorlopend krediet.

U mag zelf bepalen wanneer u geld opneemt, zolang het maar binnen de kredietruimte is. Met dit product wordt de klant centraal gesteld en wordt door de bank een verdere invulling gegeven aan de zorgplicht. Met het DK FLex&Zeker speelt Defam in op de trend dat u als consument het steeds belangrijker vindt om extra af te lossen met behoud van flexibiliteit. Het biedt zowel flexibiliteit in het opnemen en aflossen van bedragen als zekerheid over de looptijd van het krediet. U bepaalt zelf wanneer u geld opneemt en zonder kosten (extra) aflost. Er is maandelijks wel een verplichte aflossing. De kredietruimte wordt binnen 120 maanden lineair afgebouwd. Daarbinnen kunt u naar eigen inzicht geld opnemen en aflossen. Het scherpe rentepercentage is wel variabel.

Zorgplicht.
Defam meent hiermee haar verantwoordelijkheid te nemen om u als klant centraal te stellen en met het inbouwen van een zekere aflossing tegemoet te komen aan de aflostrend en beperking van de looptijd. Hiermee wordt voorkomen dat u langer dan nodig en verantwoord uw krediet blijft gebruiken.

Vraag daarom gerust naar het DK Flex&Zeker bij een van onze adviseurs.